top of page

Kuorsaus

Suurin osa ihmisistä kuorsaa joskus. Lähes 15% keski-ikäisistä miehistä kuorsaa joka yö. Naisilla kuorsaus on hieman miehiä harvinaisempaa. Kuorsaus on unenaikainen ääni-ilmiö, joka on seurausta ylähengitysteiden rakenteiden värähtelystä ja niiden osittaisesta ahtaudesta. Ajoittainen kuorsaaminen on hyvin yleistä etenkin raskaiden ilta-aterioiden jälkeisillä yöunilla ja silloin, jos alkoholia on illan mittaan kulunut runsaasti.


Kuorsaus ei itsessään ole sairaus, vaan se on lievänä merkki tilapäisesti lisääntyneestä vastuksesta ylähengitysteissä. Kuorsauksen taustalla voi olla lukuisia eri syitä. Pelkkä kuorsaus häiritsee ainoastaan harvoin kuorsaajaa itseään ja kuorsauksen suurin haitta voikin olla puolison unenlaadun heikkeneminen. Lievä kuorsaus ei edellytä hoitotoimenpiteitä. On kuitenkin syytä muistaa unen laadun merkitys. Kuorsaus voi viestiä siitä, että unen laatu ei ole niin hyvää, kuin se voisi olla.


Voimakkaaseen kuorsaukseen voi kuitenkin liittyä unen aikaisia hengityskatkoksia, jotka voivat olla haitallisia ja edellyttävät aina tarkempia tutkimuksia. Kovan kuorsaajan on aina suotavaa mennä uniapneatutkimuksiin (lue lisää: uniapnea), sillä yöllisiä hengityskatkoksia ei välttämättä huomaa aina itse. 


Kuorsauksen syyt

Kuorsaus voi johtua monista eri tekijöistä. Kuorsaus voi viitata uniapneaan, jolloin se edellyttää aina tarkempia lääkärin selvityksiä. Kaikki kuorsaus ei kuitenkaan ole vaarallista, eikä kuorsaavan henkilön lähtökohtaisesti kannata huolestua.


Yleisimpiä syitä kuorsaukselle ovat:

- Nenän ja nielun rakenne

- Nenän tukkoisuus

- Nenän kuivuminen

- Ylipaino

- Alkoholi

- Tupakointi

- Rauhoittavat lääkkeet


Kuorsauksen hoito

Voimakas jokaöinen kuorsaus edellyttää hoitoa. Yleisin syy, jonka vuoksi kuorsaajat hakeutuvat hoitoon, on sosiaalinen ja usein parisuhteeseen liittyvä haitta. Kuorsaaminen tuottaa siis usein huomattavasti enemmän haittaa hänen puolisolleen, kuin kuorsaajalle itselleen. Lähes jokaisen kuorsaajan on mahdollista parantua kuorsauksesta. Kuorsauksen hoito aloitetaan kuorsauksen syyn tunnistamisella. Tämän jälkeen hoitotoimenpiteet kohdistetaan kuorsausta aiheuttavan tekijän eliminointiin. 


Kuorsaukseen voi itse vaikuttaa poistamalla kuorsausta lisääviä tekijöitä. Ylipainoa karsimalla ja elintapoja korjaamalla on mahdollista vähentää tehokkaasti kuorsausta. Myös nukkuma-asennon muutokset saattavat tuoda joillain henkilöillä apua kuorsaukseen. Mikäli kuorsaukseen liittyy myös muita oireita, kuten yöllisiä hengityskatkoksia, väsymystä ja mielialanvaihteluja, niin on suotavaa hakea lääkärin arvio tilanteesta. Lääkäri voi tarvittaessa tarjota kuorsauksen hoitoon itsehoitomenetelmiä tehokkaampia keinoja.


Vastuunrajoitus

Vertaahoitoa.fi -palvelussa olevat tekstit tai kirjoitukset eivät ole lääketieteen ammattilaisten laatimia. Kirjoituksia laadittaessa on käytetty apuna sekä lähteenä ammattilaisten (ja ei-ammattilaisten) laatimia tutkimuksia ja tekstejä. Sisältöä ei tule missään tapauksessa pitää minkäänlaisena lääkinnällisenä ohjeena. Hakeudu aina ammattilaisen arvioitavaksi ja hoitoon. Ammattilaisia löydät esimerkiksi täältä: vertaahoitoa.fi.

Comments


bottom of page