top of page

Suomen suurimmat: MEHILÄINEN

Mehiläinen

 

Mehiläinen Oy on yksityinen terveydenhuoltopalveluita tuottava yritys. Mehiläinen, Terveystalo ja Pihlajalinna ovat Suomen suurimpia yksityisiä terveydenhuoltopalveluiden tuottajia. Niiden vaikutusta voidaan pitää merkittävänä Suomen sote-markkinoilla. Tässä tekstissä käydään läpi Mehiläisen tarinaa ja nykytilaa. Yrityksen nimi Mehiläinen tulee  Kalevalaisen taruolennon “Mehiläisen” mukaan. 

 

Mehiläisen historia

Mehiläisellä yrityksenä on pitkät perinteet. Mehiläisen historia ulottuu yli 100 vuoden taakse. Tarkemmin sanottuna Mehiläisen tarina alkoi 6.11.1909 kun Helsingin Huvilakadulle perustettiin Sairaala O.Y. Mehiläinen neljän lääkärin toimesta. Pitkä historia luo vankan perustan Mehiläisen osaamiselle. Konsernin muotoa Mehiläinen alkoi saada kun Hakaniemen Lääkäriasema liittyi yrityskaupan seurauksena Mehiläiseen vuonna 1984. Vuonna 2001 tapahtui Mehiläisen historiassa merkittävä tapahtuma kun Sairaalaosakeyhtiö Mehiläinen fuusioitui Tohtoritalon kanssa. Fuusion seurauksena muodostui Mehiläinen Oy. Tohtoritalo oli myös useamman yrityskaupan ja fuusion tulos.

 

Mehiläisen nopea kasvu

Vuonna 2014 Mediverkko ja Mehiläinen ilmoittivat yhdistymisestään ja 2015 alkaen Mediverkko on ollut osa Mehiläinen-konsernia. Kuten Terveystalon ja Pihlajalinnan kohdalla, myös Mehiläinen on siten kasvanut valtavasti yritysostojen ja yritysjärjestelyiden kautta. Esimerkiksi vuonna 2017 yrityksen liikevaihto oli noin 755 miljoonaa kun seuraavana vuonna se oli jo noin 915 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 liikevaihdon odotetaan nousevan yli miljardiin. Vuoden 2015 ja 2018 välillä Mehiläinen on tehnyt noin 40 yritysostoa. Viimeisimpänä OP kertoi myyvänsä Pohjola Terveyden työterveyspalvelut Mehiläiselle. Tämä tapahtui 2019. 

 

Mehiläisen omistuspohja

Mehiläisen omistuspohjana toimivat pääomasijoittajat CVC Capital Partnersin hallinnoimat rahastot, LähiTapiola-ryhmä, eläkeyhtiöt Ilmarinen ja Varma, Apteekkien Eläkekassa, Valion Eläkekassa, Valtion Eläkerahasto sekä suomalaiset yksityishenkilöt ja sijoittajat.

 

Mehiläisen tarjoamat palvelut

Mehiläinen tarjoaa laajoja terveys - ja sosiaalipalveluita yksityisille asiakkaille, vakuutusasiakkaille, yritysasiakkaille sekä kunta-asiakkaille. Vuoden 2018 aikana Mehiläisen lääkärikeskuksissa ja hammaslääkäriasemilla asioi yli 750 000 henkilöä. Tarjottaviin palveluihin kuuluu esimerkiksi seuraavia palveluita:

 

 • Lääkäripalvelut

 • Diagnostiikka

 • Leikkaukset

 • Suun terveydenhoito

 • Työelämäpalvelut

 • Vapaan asiakasvalinnan terveysasemat

 • Ulkoistukset ja ostopalvelut

 • Julkinen suun terveydenhoito

 • Päivystyspalvelut ja henkilöstöpalvelut

 • Kotipalvelut

 • Ikääntyneiden asumispalvelut

 • Vammaisten asumispalvelut

 • Mielenterveyskuntoutus

 • Lastensuojelun laitospalvelut

 • Lastensuojelun avopalvelut

 

Mehiläisen merkitys

Edellä mainittuja palveluita toteutetaan lähes 19 000 työntekijän ja ammatinharjoittajan voimin. Mehiläisellä on siten muun lisäksi merkittävä työllistävä vaikutus. Toiminnallaan Mehiläinen on noussut Terveystalon ja Pihlajalinna ohella yksityisissä ja julkisissa terveyspalveluissa toimialan merkittäväksi suunnannäyttäjäksi. Tässä kehityksessä Mehiläinen on myös huomioinut digitaalisuuden. Kaiken kasvun ja kehityksen keskellä Mehiläisen tärkeimpänä tavoitteena kuitenkin on järjestää parasta mahdollista hoitoa ja hoivaa kaikille.

 

Katso lisää

Suomen suurimmat: Terveystalo

Suomen suurimmat: Pihlajalinna

Päivystys pulassa?

bottom of page