Mitä arvioitavat kategoriat sisältävät?

Arviointi tapahtuu asiakaskokemuksen perusteella ja perustuu siten aina asiakkaan omaan kokemukseen, tai näkemykseen, palvelusta ja/tai palveluntarjoajasta.

Yksittäinen arvio edustaa yksittäistä palvelukokemusta.

Luotettavuus: Yritys hoitaa palvelun asiakkaan näkökulmasta oikein ilman tarvetta huomauttaa palvelun laadusta. Hinnoittelu on selkeää ja ennakoitavaa, sekä laskutus täsmällistä. Palvelu on sellaista kuin on ennalta sovittu.

Asiakaspalvelu ja Asiakkaan Tunteminen: Asiakkaan näkökulmasta työntekijöillä on halu, valmius ja kyky palvella asiakasta. Palvelu on nopeaa ja tapahtuu ajallaan. Tarpeellinen tieto, kuten asiakirjat, toimitetaan asiakkaalle välittömästi. Asiakas kokee, että häneen otetaan tarvittaessa viivytyksettä yhteyttä.

Kontaktihenkilöiden (esim. asiakaspalveluhenkilökunnan) käytöstavat, asenne, huomaavaisuus ja ystävällisyys ovat osa yrityksen välittämää palvelua.

Asiakas kokee, että yrityksellä on aito pyrkimys ymmärtää asiakkaan tarpeita ja erityisvaatimuksia. Jokaista asiakasta kohdellaan yksilöllisesti jokaisen henkilökohtaiset tarpeet huomioiden

Pätevyys ja Osaaminen: Tarvittavien ammatillisten tietojen ja taitojen hallinta (koskee koko organisaatiota) asiakkaan näkökulmasta.

Saavutettavuus ja Viestintä: Asiakkaan yhteydenotto yritykseen on mahdollista ja riittävän helppoa, eikä odotusaika veny liian pitkäksi. Yrityksen aukioloajat palvelevat asiakasta. Asiakkaalle viestitään selkeästi ja häntä kuunnellaan. Palvelun sisältö ja hinta kerrotaan selkeästi. Viestintä on helposti ymmärrettävää. Asiakaspalvelu on hienotunteista.

Turvallisuus: Asiakas kokee, että palvelu on turvallinen, eikä sisällä hallitsemattomia turvallisuusriskejä tai konkretisoituneita vaaratilanteita. Asiakkaan turvallisuus (henkinen ja fyysinen) on taattu ja siitä huolehditaan uskottavalla tavalla.

Tietoturvallisuus ja yksityisyydensuoja on huomioitu palvelun jokaisessa vaiheessa.

Fyysinen Ympäristö: Käsittää palvelun fyysiset tekijät, kuten tilat, siisteyden, henkilöstön yleisen olemuksen, palvelussa käytettävät apuvälineet ja laitteet sekä muut fyysiseen ympäristöön vaikuttavat tekijät, sisältäen myös muut asiakkaat.

VERTAAHOITOA.FI
PALVELUNTARJOAJAT
PALVELUNKÄYTTÄJÄLLE
KAUPUNGIT
HAETUIMMAT
Helsinki
Turku
Tampere
Oulu
Jyväskylä
Lahti
Espoo
Vantaa
Kuopio
Yleislääkäri
Ortopedi
Kauneuskirurgia
Silmälääkäri
Kardiologia
Gynekologi
Psykologi
Ihotautilääkäri
Hammaslääkäri
VERTAAHOITOA.FI
PALVELUNTARJOAJA:
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon
  • White LinkedIn Icon

Vertaahoitoa.fi sivusto on itsenäinen, puolueeton ja riippumaton verkkopalvelu, jonka ensisijainen tarkoitus on lisätä hoito -ja hoivapalveluiden läpinäkyvyyttä, vertailtavuutta ja laatua. Vertaahoitoa.fi ei tarjoa tai tuota minkäänlaisia lääkinnällisiä palveluita tai mitään muitakaan hoitopalveluita. Mitään sivuston sisältöä ei tule missään tapauksessa pitää terveydenhoidollisena ohjeena. Konsultoi aina lääkäriä tai muuta hoitoalan ammattilaista saadaksesi diagnoosin ja hoitoa. Vertaahoitoa.fi ei suosittele mitään tiettyä palveluntarjoajaa. Vertaahoitoa.fi ei tuota ajanvarauspalveluita tai vastaa ajanvarauspalveluista. Ajanvaraus tapahtuu aina palveluntarjoajan omilla sivuilla. Noudatamme kaikkia viranomaisten suosituksia ja ohjeistuksia.

Vertaahoitoa.fi tekee parhaansa, jotta kaikki tieto sivuilla on oikeaa ja ajantasaista. Vertaahoitoa.fi sivustolla oleva tieto voi olla eriävää palveluntarjoajan tarjoamasta tiedosta. Kaikki tiedot Vertaahoitoa.fi -sivustolla esitetään ilman minkäänlaisia takuita, vakuutuksia tai vastuita tiedoista tai niiden oikeellisuudesta. Tiedot eivät ole tarjouksia tai millään muullakaan tavalla osapuolia sitovia. Päätöksiä tehdessään kuluttajan tulee tutustua valitsemansa palveluntarjoajan välittömästi tarjoamiin palvelun ehtoihin, ohjeisiin ja muuhun materiaaliin. Luokitusten arviot perustuvat käyttäjien antamiin arvioihin, ellei muuta nimenomaisesti ilmoiteta. Kategoriat "luotettavuus", "asiakaspalvelu ja asiakkaan tunteminen", "pätevyys ja osaaminen", "saavutettavuus ja vie
stintä","turvallisuus" ja "fyysinen ympäristö" perustuvat asiakkaan kokemukseen eivätkä edusta esimerkiksi ammattilaisen arviota tilanteesta. Lisää arviointiperusteista voit lukea täältä. Virheellisestä tiedosta voit ilmoittaa täällä.

Käyttämällä Vertaahoitoa.fi sivustoa hyväksyt sivuston Yleiset käyttöehdot.

2020 VERTAAHOITOA.FI© Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.