top of page

YLEISET KÄYTTÖEHDOT

YLEISET KÄYTTÖEHDOT – VERTAAHOITOA.FI

Päivitetty viimeksi: 30.6.2020

JOHDANTO

Kiitos, että olet tutustumassa näihin Vertaahoitoa.fi:n Yleisiin käyttöehtoihin. Ehdot on laadittu, jotta voimme tarjota parasta mahdollista palvelua kaikille sidosryhmillemme. Lisäksi näiden ehtojen tarkoitus on myös täyttää lakisääteiset velvoitteemme. Teemme parhaamme, jotta palvelumme on mahdollisimman laadukas. Kehitämme palveluamme jatkuvasti. Tältä sivulta löydät palvelumme Yleiset käyttöehdot, jotka sisältävät tärkeää tietoa siitä, kuinka toimimme ja edellytämme käyttäjien käyttävän palveluamme. 

 

VERTAAHOITOA.FI on vuonna 2019 perustettu hoito -ja hoivapalveluiden läpinäkyvyyttä lisäävä verkkopohjainen palvelualusta, joka palvelee Käyttäjiä. Vertaahoitoa.fi yhdistää hoito -tai hoivapalvelua etsivän kuluttajan ja kuluttajalle sopivan palveluntarjoajan. Kuluttaja löytää palveluntarjoajat ja palveluntarjoaja tavoittaa useampia kuluttajia.

Vertaahoitoa.fi listaa palveluntarjoajat ensisijaisesti annettujen arvioiden perusteella. Listausten avulla kuluttajan on helpompi vertailla ja löytää itselleen sopiva palveluntarjoaja. 

Kuluttaja voi myös itse arvioida käyttämänsä palveluntarjoajan. Kuluttajan tehdessä arvion palveluntarjoajasta, Vertaahoitoa.fi tallentaa käyttäjän antamat tiedot ja arviot. Tallennetuista tiedoista ja tietosuoja-asioista tarkemmin TietosuojaselosteessaArviot julkaistaan anonyymisti. 

 

Käyttäjä saa tehdä yhden arvion yhdestä hoitokerrasta. Käyttäjä ei saa tehdä totuudenvastaisia väitteitä palveluntarjoajan toiminnasta missään tarkoituksessa, mukaan lukien tarkoitus vahingoittaa palveluntarjoajan liiketoimintaa. Arvion tulee kuvastaa käyttäjän henkilökohtaista näkemystä. Käyttäjä vastaa itse antamistaan arvioista, kuten esimerkiksi, mutta ei rajoittuen, siitä, että arviot ovat Sopimuksen, lain ja hyvien tapojen mukaisia. Palveluntarjoajasta arvion jättämällä käyttäjä vahvistaa tutustuneensa ja hyväksyneensä palvelun käyttö- ja sopimusehdot.

KUN KÄYTÄT VERTAAHOITOA.FI VERKKOSIVUA (MUKAANLUKIEN SEN SISÄLTÖ), HYVÄKSYT NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT, MUKAAN LUKIEN KAIKKI LISÄYKSET, JOTKA VOIDAAN NIIHIN LISÄTÄ, JA KAIKKI KORJAUKSET TAI MUUTOKSET, JOITA NIIHIN VOIDAAN TEHDÄ. JOS ET HYVÄKSY NÄITÄ KÄYTTÖEHTOJA, TAI ET HALUA OLLA SIDOTTU NIIHIN, ET SAA KÄYTTÄÄ VERTAAHOITOA.FI VERKKOSIVUJA TAI PALVELUITA.

MÄÄRITELMÄT
"Sisältö" tarkoittaa sisältöä, tekstiä, dataa, grafiikkaa, kuvia, valokuvia, videoita, ääntä, tietoja, ehdotuksia, ohjeita ja muita materiaaleja, jotka on tarjottu, saatavilla tai muuten löydetty Palveluiden ja / tai Sivuston kautta, mukaan lukien rajoituksetta sisältö, joka annetaan suoraan vastauksena kysymyksiin tai ilmoituksiin.

 

”Käyttäjä” tarkoittaa vertaahoitoa.fi sivustolla olevaa henkilöä, ellei muuta ole määritelty. 

 

”Palvelut” ja ”Palvelu” tarkoittaa www.vertaahoitoa.fi ja www.vertaahoitoa.com verkkosivustoja. Tällä tarkoitetaan ainoastaan verkkosivustoilla olevaa vertailualustaa. Vertailtavat palveluntarjoajat palveluineen tai tuotteineen EIVÄT ole miltään osin osa VERTAAHOITOA.FI:n Palveluita. Palvelut sisältävät ainoastaan verkkosivut. 

TIETOJA SIVUSTOSTA

VERTAAHOITOA.FI -sivustoa voi käyttää ilman tunnusten tai tilin luomista. 

 

VERTAAHOITOA.FI sivuston käyttö on kuluttajalle maksutonta. 

 

Arvioita varten Käyttäjän tulee antaa VERTAAHOITOA.FI:lle pyydettyjä tietoja. Kaikkia pyydettyjä tietoja käsitellään Tietosuojakäytännön mukaisesti. Käyttäjän tulee hyväksyä Tietosuojakäytäntö.

 

Käyttäjä ymmärtää, että vaikka jokin osa Palveluiden sisällöstä saattaa olla terveydenhuollon ammattilaisten tuottamaa (esimerkiksi vierailevat blogikirjoittajat, lainaukset, tai linkitettyjen sivustojen materiaali), tällaisen sisällön tarjoaminen ei luo minkäänlaista lääketieteellistä-, ammatillista- tai potilassuhdetta, eikä muodosta lausuntoa, lääketieteellistä neuvontaa tai diagnoosia tai hoitoa, vaan kaikki ja kaikenlainen Sisältö on tarkoitettu ainoastaan tuomaan lisäarvoa Käyttäjälle, ilman minkäänlaista lääketieteellistä tarkoitusta. 

 

Haluamme tuoda selvästi ilmi, että VERTAAHOITOA.FI ei tarjoa minkäänlaista terveydenhoidollista palvelua. Mitään Palvelua tai sivustollamme olevaa Sisältöä ei tule pitää lääkinnällisenä ohjeena, diagnoosina tai minään muunakaan terveydenhoidollisena suosituksena. Ole aina yhteydessä suoraan terveydenhoidon ammattilaiseen terveyteen liittyvissä asioissa. VERTAAHOITOA.FI ei tuota minkäänlaisia terveyspalveluita, eikä ole millään tavalla terveydenhoidon ammattilainen. Vertaahoitoa.fi:llä ei myöskään ole minkäänlaista lupaa harjoittaa minkäänlaista lääketieteellistä toimintaa.

 

TEEMME AINA PARHAAMME, JOTTA SIVUSTOLLAMME ON AINOASTAAN OIKEAA JA AJANTASAISTA TIETOA. EMME KUITENKAAN VOI TAATA, ETTÄ KAIKKI SIVUSTOLLA OLEVA TIETO ON AINA AJANTASAISTA JA OIKEAA. MIKÄLI SIVUSTOLLAMME ON VANHENTUNUTTA, TAI VÄÄRÄÄ TIETOA, PYYDÄMME OTTAMAAN VÄLITTÖMÄSTI YHTEYTTÄ ASIAKASPALVELUUMME, JOTTA SAAMME TIEDOT KORJATTUA, KIITOS.

 

EMME KOSKAAN SUOSITTELE MITÄÄN TIETTYÄ PALVELUNTARJOAJAA TAI PALVELUNTUOTTAJAA. JÄRJESTYSLISTAT PERUSTUVAT KULUTTAJIEN ARVIOIHIN. TOP-LISTAT PERUSTUVAT VERTAAHOITOA.FI:N OMIIN ARVIOIHIN, JOIDEN PERUSTEET ON KUVATTU KYSEISTEN LISTOJEN YHTEYDESSÄ.

 

VERTAAHOITOA.FI verkkosivustolla käytetään evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Sivustomme käsittelee evästeitä ja käyttäjän henkilötietoja Tietosuojaselosteen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Pyrimme tarjoamaan Palvelun mahdollisimman korkeaa tietoturvan tasoa noudattaen. Käyttäjän tulee kuitenkin ymmärtää, ettei internet ole kaikilta osin koskaan täysin aukottomasti tietoturvallinen.

SOPIMUS KÄYTTÄJÄN JA VERTAAHOITOA.FI:N VÄLILLÄ

Yleiset Käyttöehdot sääntelevät kaikkien VERTAAHOITOA.FI Palveluiden käyttöä, mukaan lukien “vertaahoitoa.fi” verkkosivusto kaikkine rinnakkaissivustoineen ja sisältöineen. ​

VERTAAHOITOA.FI:n ("VERTAAHOITOA.FI" ”Sivusto” tai "Me"), ja VERTAAHOITOA.FI:n käyttäjien välille muodostuu sopimus. Sopimus muodostuu kokonaisuudessaan seuraavista osista; 

 1. Yleiset käyttöehdot (”Käyttöehdot”)

 2. Tietosuojakäytäntö (”Tietosuojaseloste”)

 3. Julkaisusäännöt (”Julkaisusäännöt”)

 

Kaikkiin edellä mainittuihin Sopimuksen osiin pääset tutustumaan klikkaamalla kunkin osion linkkiä. Yhteisesti nämä kaikki muodostavat ”Sopimuksen”, riippumatta siitä, onko käyttäjä luonut tilin Palveluun, vai käyttääkö käyttäjä palveluita ilman luotuja tunnuksia. 

 

Käyttäjän täytyy hyväksyä kaikki tämän Sopimuksen (Yleiset käyttöehdot, Tietosuojakäytäntö ja Julkaisusäännöt) ehdot. 

 

Mikäli käyttäjä ei hyväksy ehtoja, tai osaa niistä, tulee käyttäjän lopettaa VERTAAHOITOA.FI:n käyttö välittömästi, sillä kaikkien Käyttöehtojen hyväksyminen on ehdoton edellytys Palveluiden käytölle. 

 

KÄYTTÄMÄLLÄ, TAI MILLÄÄN MUULLA TAVALLA OLEMALLA PALVELUIDEN PARISSA, KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY SOPIMUKSEN (Yleiset käyttöehdot, Tietosuojakäytäntö ja Julkaisusäännöt). 

 

Huomaa, että Palvelu tarjotaan ”sellaisena kuin se on" ja ilman takuita tai vakuutuksia. Mikäli käyttäjä käyttää Palveluita sellaisen henkilön tai yhteisön puolesta, joka ei ole itse, Käyttäjä vakuuttaa, että tällainen henkilö tai yhteisö (kenen puolesta Palveluita käytetään), on valtuuttanut hyväksymään tämän Sopimuksen tällaisen henkilön tai yhteisön puolesta. Mikäli tällaista valtuutusta ei ole, Palvelun käyttäjä on itse Sopimuksen toinen osapuoli.

 

VERTAAPALVELUA.FI on arviointi -ja vertailuialusta ja tiedonjakokanava, jonka avulla käyttäjät voivat siirtyä varaamaan aikoja tai ottamaan yhteyttä palveluntarjoajiin. Palveluun kerätään ja julkaistaan arvioita eri palveluntarjoajien palveluista. Alustalla julkaistaan myös julkisesti saatavissa olevaa tietoa palveluntarjoajista.

Noudatamme seuraavia, viranomaisten suosittelemia, perusperiaatteita arvioiden suhteen: 

1) keräämme arvosteluita tasapuolisesti 

2) valvomme arvosteluita ennakoivasti 

3) julkaisemme arvosteluja avoimesti

Palvelussa tai verkkosivulla annettua informaatiota tai sisältöä ei voida pitää sen antajaa sitovana tarjouksena, ellei nimenomaisesti ole toisin ilmoitettu.

VERTAAHOITOA.FI pidättää itsellään oikeuden ilman ennakkoilmoitusta muuttaa Palvelun tai sen sisällön osia, korjata Palvelussa ilmenneitä virheitä ja puutteita, tehdä muita muutoksia Palveluun, Aineistoon ja Palvelussa tarjottaviin tuotteisiin, ohjelmiin, palveluihin ja mahdollisiin hintoihin sekä poistaa käytöstä Palvelun osia, Palvelun kaikki toiminnot mukaan lukien. Vertaahoitoa.fi:llä on lisäksi oikeus rajoittaa tiettyjen toimintojen ja Palvelujen käyttöä tai Palvelun osien tai koko Palvelun käyttöä ilman ennakkoilmoitusta ja korvausvelvollisuutta. Olennaisista muutoksista ilmoitetaan kohtuullisessa ajassa etukäteen, jos se on mahdollista. Ensisijaisesti muutoksista ilmoitetaan vertaahoitoa.fi-sivustolla.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa ja muokata Käyttöehtoja oman harkintansa mukaan. Käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan, kun uudet Käyttöehdot on julkaistu Palvelussa tällä sivulla (Yleiset käyttöehdot).

Näistä ehdoista poikkeavista yksittäisen sopimuksen ehdoista tulee sopia kirjallisesti.

ARVIOT JA LÄHETETYT TIEDOT

Käyttäjällä on mahdollisuus arvioida kokemiaan kokemuksia siitä, minkä laatuista palvelua palveluntarjoajat ovat tarjonneet. Käyttäjällä on mahdollisuus lukea muiden käyttäjien laatimia arvioita palveluntarjoajista. 

 

Arvioidessa on tärkeää toimia vastuullisesti. Lähetettyjen tietojen on oltava Sopimuksen (Yleiset käyttöehdot, Tietosuojakäytäntö, Julkaisusäännöt) mukaisia. Arvioijan tulee lisäksi tutustua arviointiperusteisiin​, joista ilmenee tarkemmin kunkin kategorian tarkoitus.

 

VERTAAHOITOA.FI tarjoaaa ainoastaan teknisen alustan palveluntarjoajien profiileille, listauksille ja arvioiden laatimiseen. Vertaahoitoa.fi pidättää itsellään oikeuden tutkia ja harkintamme mukaan ryhtyä asianmukaisiin oikeudellisiin toimiin, mikäli näitä Yleisiä käyttöehtoja tai Sopimusta rikotaan. VERTAAHOITOA.FI voi myös rajoituksetta poistaa kaikki Yleisiä käyttöehtoja tai Sopimusta rikkovat viestit Palveluista ja lopettaa tällaisten rikkojien tilin, tai muulla tavoin estää Yleisten käyttöehtojen vastainen käyttö. VERTAAHOITOA.FI ei ole missään vastuussa arvioista. Arvioija on itsenäisesti vastuussa laatimistaan arvioista.

 

Kun käyttäjä lähettää tietoja VERTAAHOITOA.FI:lle, tiedon lähettäjä antaa suostumuksensa ja esittää ja vakuuttaa, että tiedon lähettäjällä on täysi oikeus myöntää VERTAAHOITOA.FI:lle peruuttamaton, pysyvä, maksuton, täysin lisensoitu, täysin maksettu, maailmanlaajuinen käyttöoikeus käyttää, kopioida, julkistaa, digitaalisesti suorittaa, julkistaa ja levittää tällaisia ​​lähetettyjä tietoja sekä mukauttaa, muokata, kääntää, valmistaa johdettuja teoksia tai sisällyttää niihin muita teoksia.

Kaikki oikeudet kaikkeen tekijänoikeussuojaamattomaan materiaaliin, tekijänoikeussuojattuun materiaaliin, tavaramerkkeihin ja muihin immateriaalioikeudellisiin materiaaleihin tai Sisältöön, jonka VERTAAHOITOA.FI:n sivut tarjoavat, pysyvät kaikkina aikoina Meillä. Käyttäjä ei saa käyttää VERTAAHOITOA.FI:n materiaalia, koodia, tai mitään muuta sisältöä, ellei Käyttäjä ole tähän toimeen kirjallisesti valtuutettu Meidän toimesta. Edellä kuvattua materiaalia saa käyttää vain Sopimuksen kuvaaman tavan mukaan, ei minkään muun tavan mukaan. Et kopio, jäljittele, jaa, käytä hyväksi mainonnassa, tai millään tavoin yritä hyötyä tai tehdä voittoa edellä kuvatun kaltaisesta materiaalista tai sisällöstä, etkä auta kolmansia osapuolia tällaisissa toimissa.

Pidätämme oikeuden oikaista kielioppi- ja/tai muita muotoiluvirheitä. Sitoudumme olemaan muokkaamatta arvioiden asiasisältöä. 

Käyttäjä vastaa itse antamistaan arvioista, kuten esimerkiksi, mutta ei rajoittuen, siitä, että arviot ovat näiden Yleisten käyttöehtojen, lain ja hyvien tapojen mukaisia.

VERTAAHOITOA.FI voi säilyttää käyttäjän tekemät arviot Palvelussa anonyymissä muodossa, vaikka käyttäjä poistaa mahdollisen asiakastilinsä ja tietonsa palvelusta.

 

ARVIOIDEN VALVONTA
VERTAAHOITOA.FI valvoo parhaansa mukaan arvioita. Poistamme arviot, joiden voidaan perustellusti epäillä olevan tekaistuja, loukkaavia, halventavia tai muutoin Julkaisusääntöjen vastaisia. Arvioimme arvioita tapauskohtaisesti. Tarkkailemme esimerkiksi seuraavia seikkoja liittyen arvioiden aitouden valvontaan:

 • arviointi on osa yllättävää positiivisten tai negatiivisten arviointien aaltoa, jonka yritys on saanut

 • arvioija käyttää yrityksestä samaa tai samankaltaista kieltä kuin muut arvioijat

 • arviointi on tullut samasta sähköpostista tai IP-osoitteesta, kuin jokin muu yrityksen saama arviointi, yritykseltä itseltään tai sen palkkaamalta välittäjältä, esimerkiksi yritysten maineenhallintaan erikoistuneelta yritykseltä

 • arvioija käyttää selvästi väärennettyjä valokuvia tai muita tunnisteita

 • arvio on yltiöpositiivinen ja kuulostaa markkinointikieleltä

 • arvio on liioitellun negatiivinen ja ehdottaa arvostellun hyödykkeen tilalle jotain muuta tuotetta tai palvelua

 

PALVELUNTARJOAJAN VASTINE ARVIOON
Haluamme antaa myös arvioitaville palveluntarjoajille mahdollisuuden esittää vastine saamaansa arvioon samassa paikassa, missä kuluttajan arvio on julkaistu. Tämä tapahtuu ottamalla yhteyttä VERTAAHOITOA.FI:n elinkeinonharjoittajille tarkoitetun yhteydenottolomakkeen kautta (linkki). Julkaisemme vastineen mahdollisimman pian alkuperäisen arvion yhteydessä. 

Mikäli arvion saaneella palveluntarjoajalla on perusteltu syy uskoa, että julkaistu arvio on tekaistu, tai muuten arvostelualustan Yleisten käyttöehtojen vastainen, ja jos asiaa tutkittaessa uskomus osoittautuu oikeaksi, VERTAAHOITOA.FI poistaa arvion mahdollisimman pian. VERTAAHOITOA.FI ei kuitenkaan poista aitoja arviointeja vain siksi, että niistä on valitettu. VERTAAHOITOA.FI noudattaa kilpailu -ja kuluttajaviranomaisten suosituksia.

VERTAAHOITOA.FI EI TARJOA LÄÄKETIETEELLISIÄ NEUVOJA

VERTAAHOITOA.FI, sen työntekijät, ​​urakoitsijat, yhteistyökumppanit, sponsorit, mainostajat, lisenssinantajat tai muut yhteistyökumppanit eivät tarjoa minkäänlaisia lääketieteellisiä neuvoja VERTAAHOITOA.FI sivustolla tai Vertaahoitoa.fi:n sosiaalisen median tileillä missään muodossa. Kaikki lääketieteeseen liittyvät tiedot, mukaan lukien VERTAAHOITOA.FI sivustolla olevat palautteet, VERTAAHOITOA.FI blogi, VERTAAHOITOA.FI sosiaalisten kanavien päivitykset ja kommentit, VERTAAHOITOA.FI sähköpostiviestien, tekstiviestien, uutiskirjeiden ja VERTAAHOITOA.FI -mainonnan jakamat tiedot eivät ole lääketieteellisiä neuvoja, eikä niitä tule pitää lääketieteellisinä neuvoina.

 

Toivomme, että Palvelumme lisää läpinäkyvyyttä käyttäjän ja palveluntarjoajien välillä helpottaen käyttäjien elämää. Lisäksi pyrimme helpottamaan käyttäjän ajanvaraamista palveluntarjoajilta. Palveluamme itsessään ei kuitenkaan koskaan ole tarkoitettu minkäänlaiseksi lääketieteellisten neuvojen lähteeksi. Palvelu tai Sivusto ei koskaan mitenkään korvaa ammattitaitoista lääketieteellistä apua, neuvoja, diagnoosia tai hoitoa. Terveyteen liittyvissä hätätilanteissa ota aina välittömästi yhteys yleiseen hätänumeroon. Muutoin konsultoi aina lääketieteellisiä neuvoja saadaksesi lääketieteen ammattilaista, jolla on lupa harjoittaa lääketiedettä. Lisätietoa luvista löydät esimerkiksi Valviran sivuilta. Vertaahoitoa.fi ei omaa minkäänlaista lupaa harjoittaa lääketiedettä tai hoitotieteitä. 

 

VERTAAHOITOA.FI PALVELUN KÄYTTÖ TAPAHTUU TÄYSIN KÄYTTÄJÄN OMALLA RISKILLÄ JA VASTUULLA. MITÄÄN MITÄ SIVUSTOLTA TAI PALVELUSTA LÖYTYY, EI TULE PITÄÄ MINKÄÄNLAISENA LÄÄKÄRIN, HAMMASLÄÄKETIETEEN, SAIRAANHOIDON, ELÄINLÄÄKETIETEEN, HOIVAPALVELUIDEN, PÄIVÄHOIDON TAI MINKÄÄN MUUN HOITOALAN AMMATTILAISEN NEUVOINA TAI LÄÄKINNÄLLISEN HOIDON TARJOAMISENA. EMME KOSKAAN TUOTA TAI TARJOA MINKÄÄNLAISIA LÄÄKINNÄLLISIÄ TAI HOIDOLLISIA OHJEITA TAI PALVELUITA. 

 

Emme suosittele mitään erityisiä tai tiettyjä testejä, terveydenhuollon tarjoajia, palveluntarjoajia, menettelyitä, mielipiteitä tai muita tietoja, jotka voivat näkyä Palveluiden kautta. Käyttäjä käyttää Palvelua ja Sivustoa omalla vastuullaan. Kehotamme Käyttäjää varmistamaan kaiken tiedon aina itsenäisesti myös muista lähteistä. Tällaisia muita lähteitä ovat esimerkiksi palveluntarjoaja, lääketieteelliset yhdistykset, valtion tuottamat palvelut ja asianmukaiset lupa- ja/tai sertifiointiviranomaiset, jotka tarkistavat palveluntarjoajien mahdolliset toimiluvat ja koulutuksen.

 

EI ASIAKASSUHDETTA

MIKÄÄN PALVELUMME TAI SIVUSTOMME KÄYTTÖ EI OLE TERVEYDENHUOLTOA TAI TERVEYDENHUOLTOPALVELUIDEN KÄYTTÖÄ. PALVELUAMME TAI SIVUSTOAMME KÄYTTÄMÄLLÄ EI MUODOSTU MINKÄÄNLAISTA TERVEYDENHUOLLOLLISTA ASIAKASSUHDETTA, POTILASSUHDETTA TAI MUUTAKAAN SUHDETTA MAHDOLLISEN SIVUSTOLLAMME NÄKYVÄN PALVELUNTARJOAJAN JA KÄYTTÄJÄN VÄLILLE.

 

Mikäli käyttäjä muodostaa asiakassuhteen Palvelumme kautta tai Palvelussamme listattuna olevan palveluntarjoajan kanssa, VERTAAHOITOA.FI ei ole millään tavalla osallinen tässä hoitopalveluita tuottavan palveluntarjoajan ja tämän asiakkaan välisessä suhteessa. 

 

VERTAAHOITOA.FI kannustaa terveydenhuollon tarjoajia tuottamaan ainoastaan oikeita tietoja ja tuottamaan palveluita vastuullisesti, mutta meillä ei ole minkäänlaista määräysvaltaa minkään Palveluntarjoajan suhteen. Emme ole missään vastuussa peruutetuista tai muutoin täyttymättömistä tapaamisista, tai niistä aiheutuvista vahingoista, tai mistään muista vahingoista tai tappioista Palveluntarjoajien ja näiden asiakkaiden välillä. 

 

 

PALVELUNTARJOAJAN VALINTA; TÄRKEÄÄ TIETOA VASTUUSTA, PALVELUNTARJOAJIEN LISTAAMISESTA JA YHTEISTYÖSTÄ

Haluamme tuoda esiin ja korostaa seuraavia seikkoja Käyttäjälle:

 

KÄYTTÄJÄ ON AINA ITSE TÄYSIN VASTUUSSA VALITSEMASTAAN PALVELUNTARJOAJASTA. VERTAAHOITOA.FI TAI PALVELUA TUOTTAVAT TAHOT EIVÄT OLE KOSKAAN MISSÄÄN VASTUUSSA VALITUN PALVELUNTARJOAJAN TUOTTAMASTA PALVELUSTA TAI MISTÄÄN VÄLILLISESTÄ TAI VÄLITTÖMÄSTÄ VAHINGOSTA TAI TAPPIOSTA, JOKA AIHEUTUU TEHDYSTÄ VALINNASTA TAI VALITSEMATTA JÄTTÄMISESTÄ. 

 

Jotta Käyttäjä voi arvioida Palveluntarjoajia, tarjoamme luettelot ja / tai profiilit Palveluntarjoajista. Nämä luettelot ja / tai profiilit perustuvat meidän saamiimme tietoihin. Saamme tietoja julkisista lähteistä (esimerkiksi https://www.valvira.fihttps://stm.fi/etusivu), mediasta, Palveluntarjoajien julkisista tiedoista (esimerkiksi verkkosivut) ja Käyttäjien toimittamista arvioinneista. 

 

Huomaa, että VERTAAHOITOA.FI;

1) ei suosittele mitään erityistä tai tiettyä Palveluntarjoajaa, 

2) ei voi taata millään tavalla Palveluntarjoajien tai Palveluntarjoajien tarjoamien palveluiden laatua tai saatavuutta, ja 

3) ei saa mitään lisämaksuja Palveluntarjoajien sisällyttämisestä Palveluihin tai Sivustolle. 

 

LUOTTAMUKSELLISET TIEDOT JA IMMATERIAALIOIKEUDET
Käyttäjän ei tule välittää VERTAAHOITOA.FI:lle tai VERTAAHOITOA.FI:n kautta mitään sellaisia tietoja, joita käyttäjä tai joku muu voi pitää luottamuksellisena. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, ettei käyttäjän ja / tai hänen puolestaan toimivien henkilöiden VERTAAHOITOA.FI:n Palvelun kautta välittämiä tietoja, aineistoa tai muutakaan materiaalia pidetä luottamuksellisena tai oikeuksilla suojattuina.

Kaikki käyttäjän Palveluun toimittama materiaali tulee ilman eri korvausta osaksi VERTAAHOITOA.FI:n tietokantoja ja se voidaan osana tietokantoja julkaista ja saattaa yleisön saataviin tietokantoja julkaistaessa. Tämänkaltainen toiminta tapahtuu kuitenkin ainoastaan materiaalin anonymisoinnin jälkeen. Anonymisoinnilla tarkoitetaan sellaisia toimia, jojiden seurauksena materiaalin luovuttajan henkilöllisyyttä ei pystytä selvittämään tai yhdistämään metatietojen avulla tiettyyn käyttäjään Käyttäjä luovuttaa Palveluntarjoajalle kaikki nykyiset ja tulevat taloudelliset oikeudet Palveluun toimittamaansa Aineistoon ja materiaaliin. Palveluntarjoaja voi luovuttaa edellä tarkoitetut oikeudet edelleen. Lisäksi VERTAAHOITOA.FI voi halutessaan lisätä materiaaliin omia tunnuksiaan Aineiston yhdistämiseksi Palveluun.

VERTAAHOITOA.FI voi esimerkiksi:

– muokata materiaalia (mm. korjata selkeitä virheitä tai täydentää profiilin tai muun sivun tietoja muista lähteistä saatavilla tiedoilla) jos uskomme muokkauksen parantavan käyttäjien kokemusta Palvelusta tai kun arvioimme käyttäjien saavan tällä tavoin laadukkaampaa palvelua.
– itse päättää antaa materiaalille näkyvyyttä sosiaalisen median kanavissa (mm. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn)
– hyödyntää aineistoa VERTAAHOITOA.FI:n mainonnassa
– hyödyntää tietoja tilastollisiin tarkoituksiin

– yhdistää tietoja toisiin aineistoihin
– poistaa Palvelusta mitä tahansa käyttäjän toimittamaa sisältöä oman harkintansa mukaan.

Käyttäjälle jää Palveluntarjoajasta riippumaton käyttöoikeus Palveluun toimittamaansa Aineistoon. Käyttäjä ei saa antaa sellaista vaikutelmaa, että Palveluntarjoaja sponsoroisi tai suosittelisi Käyttäjän toimittamaa Aineistoa.

 

SIVUSTON SISÄLTÄMÄ MUU TIETO

Sivustolta voi löytyä (esimerkiksi blogista tai uutislinkeistä) terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää tietoa, materiaalia tai Sisältöä, jota ei tule pitää minkäänlaisena terveydenhoidollisena ohjeena. Tarkastamme parhaamme mukaan kaiken tiedon, joka on sivustollamme. Erityisen tarkkoja olemme Palveluntarjoajien arviointeihin liittyen. Yksikään osapuoli (mukaan lukien VERTAAHOITOA.FI), joka osallistuu tällaisten teosten valmisteluun tai julkaisemiseen, ei kuitenkaan voi taata, että Sisältö on aina täysin oikea-aikaista, täsmällistä tai täydellistä. Tästä syystä VERTAAHOITOA.FI ei ole vastuussa mistään virheistä tai puutteista. Mikäli havaitset virheen tai puutteellisuuden, pyydämme ystävällisesti olemaan välittömästi yhteydessä asiakaspalveluumme, jotta saamme virheen korjattua, kiitos. 

 

Terveydenhuollon palveluita tarjoavan palveluntarjoajan sisältö:

Palveluntarjoajista esitettävä Sisältö on tarkoitettu vain yleisiin tarkoituksiin. Tiedot Palveluntarjoajasta voi tarjota Palveluntarjoaja itse ja / tai se voidaan kerätä useista muista tietolähteistä, joita Palveluntarjoaja ei ehkä vahvista. Tällainen sisältö voi muuttua usein ja saattaa tulla vanhentuneeksi, epätäydelliseksi tai epätarkaksi. Arviot Palveluntarjoajista ovat aina yksittäistapauksellisia. 

 

 

TIETOSUOJA

Palveluiden käyttäjien yksityisyyden suojaaminen ja tietojen suojaaminen on meille tärkeää. Tietosuojaselosteessamme (linkki) kuvataan, miten voimme käyttää, jakaa ja ylläpitää tietoja, joita vapaaehtoisesti jaat VERTAAHOITOA.FI:lle. Näihin voivat sisältyä rajoituksetta nimesi, osoitteesi, syntymäaikasi ja yhteystietosi ja muut henkilökohtaiset tiedot.

 

Käyttäjä ei teeskentele olevansa kukaan muu, tai mikään muu taho, eikä vääristele tai liioittele suhdettaan muuhun henkilöön tai tahoon.

 

Mikäli Palvelu edellyttää käyttäjätilin luomista, käyttäjä sitoutuu olemaan luomatta Palveluun enempää kuin yhden käyttäjätilin. Mikäli Käyttäjä haluaa luoda useamman kuin yhden käyttäjätilin, tulee siihen saada Palveluntarjoajan erillinen kirjallinen lupa. 

VERTAAHOITOA.FI ei voi taata avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta. Tästä syystä käyttäjien tulee välttää henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten viestien välittämistä VERTAAHOITOA.FI:lle sähköpostitse. Emme vastaa mistään sähköpostiviesteistä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

VASTUU

VERTAAHOITOA.FI verkkosivuston Palvelut (vertailualustan käyttö) ovat kuluttajalle ilmaisia, mutta kuluttaja on rajoituksitta täysin vastuussa kaikista käyttämiensä palveluntarjoajien kustannuksista. Terveydenhuollon tarjoajien tarjoamista lääketieteellisistä tai niihin liittyvistä palveluista peritään tavanomaisia ​​ja muita hoito – tai palvelumaksuja.

 

Käyttäjä on vastuussa siitä, että kaikki VERTAAHOITOA.FI:lle annetut tiedot ovat tarkkoja ja ajantasaisia.

 

Käyttäjän on ratkaistava kaikki käyttäjän/kuluttajan tai minkä tahansa palveluntarjoajan väliset riidat suoraan palveluntarjoajan kanssa. Vertaahoitoa.fi ei ole osallinen Käyttäjän ja palveluntarjoajan välisissä riidoissa.

 

Mikäli luot VERTAAHOITOA.FI -tilin, annat sähköpostiosoitteen ja luot salasanan ("Tunnukset"). 

Käyttäjän tulee pitää Tunnukset ainoastaan itsellään, eikä jakaa Tunnuksia kenenkään kanssa. Käyttäjän on välittömästi ilmoitettava VERTAAHOITOA.FI:lle, mikäli salasana on varastettu tai vaarannettu. Ilmoita tilanteesta TÄÄLLÄ. Saatat myös pystyä muodostamaan yhteyden Palveluihin kolmannen osapuolen palvelun, kuten Facebookin tai Googlen, kautta. Jos muodostat yhteyden Palveluihin kolmannen osapuolen palvelun kautta, annat meille luvan käyttää ja tallentaa tietojasi kolmannen osapuolen palvelusta käyttämäsi kolmannen osapuolen palvelun sallimalla tavalla ja tallentaa kirjautumistunnuksesi tällaiseen kolmannen osapuolen palveluun. VERTAAHOITOA.FI:llä ei ole minkäänlaista määräysvaltaa, eikä minkäänlaista vastuuta kolmannen osapuolen sisällöstä, tarkkuudesta, tietosuojakäytännöistä tai käytännöistä tai mielipiteistä.

 

Käyttäjä on vastuussa kaikista Palveluiden käytöstä mukaan lukien Palveluiden käytöstä aiheutuvat kulut ja käyttöoikeuksien käytöstä, mukaan lukien muiden käyttämien käyttöoikeuksien käyttö. Käyttäjä voi käyttää sivustoa ja palveluja vain laillisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiin. 

 

Sivustoa ei saa käyttää millään sellaisella tavalla, joka:

 1. voi keskeyttää, mahdollisesti keskeyttää, vahingoittaa, mahdollisesti vahingoittaa, poistaa käytöstä, ylikuormittaa tai heikentää VERTAAHOITOA.FI:n käyttämiä palvelimia tai verkostoita tai 

 2. millään tavalla häiritsee tai vaikeuttaa toisen osapuolen käyttöä ja oikeutta nauttia sivustosta tai Palveluista.

 3. Edistää roskapostin tai muun luvattoman tai häiritsevän tietoliikenteen välittämiseen

 4. Pyrkii saamaan luvattoman pääsyn mihinkään Palveluihin, käyttäjätileihin tai tietojärjestelmiin tai verkkoihin hakkeroinnin, salasanan louhinnan tai muiden keinojen avulla.

 5. Sivustoa ei myöskään saa käyttää minkään Sivuston ja / tai Palvelun sisällön tai osan keräämiseen tai indeksointiin suoraan tai epäsuorasti (mukaan lukien rajoituksetta Palveluntarjoajan sisältö, tapaamismahdollisuus, hintatiedot ja kaikki muut tiedot) mihinkään tarkoitukseen.

Käyttäjä on myös vastuussa Yleisten käyttöehtojen, Tietosuojaselosteen ja Julkaisusääntöjen tarkistamisesta ja noudattamisesta. Käyttäjä vastaa rajoituksetta kaikesta Yleisten käyttöehtojen, tai muiden Palvelun sopimusten ja lain tai hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä VERTAAHOITOA.FI:lle, muille käyttäjille ja kolmansille osapuolille aiheuttamastaan vahingosta täysimääräisesti.

 

Näiden käyttöehtojen mukaisten oikeuksien lisäksi voimme ryhtyä kaikkiin oikeudellisiin toimiin ja toteuttaa teknisiä toimenpiteitä, jotta estetään Yleisten käyttöehtojen vastainen toiminta. Lisäksi voimme ryhtyä kaikkiin toimiin, jotta täytämme viranomaisten asettamat vaatimukset. 

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden vedota kaikkiin näiden rajoitusten rikkomisesta johtuviin laillisiin oikeuksiinsa. Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa Käyttäjän tunnistetiedot ja / tai henkilötiedot viranomaiselle viranomaisen tai tuomioistuimen määräyksestä sekä siinä tapauksessa, että on perusteltu syy epäillä, että Käyttäjän toimittama, tuottama tai julkaisema sisältö tai toiminta täyttää rikoksen tunnusmerkistön.

Käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että toimittaessaan aineistoa tai materiaalia VERTAAHOITOA.FI:lle, käyttäjä on:

1) on toteuttanut kohtuulliset toimenpiteet ennen materiaalin lähettämistä materiaalin mahdollisesti sisältämien virusten tai muiden haitallisten ominaisuuksien löytämiseksi ja tuhoamiseksi;
2) oikeutettu toimeen, jota käyttäjä suorittaa (esimerkiksi oikeus toimia oikeushenkilön puolesta ja luoda profiilisivu Palveluun) toimintaan
3) varmistunut siitä, että materiaali ei ole lain, hyvän tavan ja/tai hyvien markkinointitapojen vastaista;
4) varmistunut siitä, että materiaali on käyttäjän omaa tai käyttäjällä on oikeus antaa materiaali VERTAAHOITOA.FI:lle näiden Yleisten käyttöehtojen ja muun Sopimuksen mukaisesti, ja että VERTAAHOITOA.FI voi julkaista materiaalin maksutta ja sisällyttää materiaalin tai sen sisältämän osan omiin tuotteisiinsa/palveluihinsa sekä muutoin hyödyntää materiaalia kappaleessa ilman maksuvelvollisuutta tai muita vastuita;
5) varmistunut siitä, että käyttäjä ei tallenna, levitä, lähetä tai välitä Palvelussa tai Palvelun kautta tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua Aineistoa ilman tekijän tai oikeudenhaltijan lupaa; ja
6) varmistunut siitä, että käyttäjä ei esitä lähettämäänsä Aineistoon perustuvia vaateita Palveluntarjoajaa kohtaan ja Käyttäjä sitoutuu vastaamaan Palveluntarjoajalle mahdollisesti aiheutuvista kuluista, jotka syntyvät sellaisista toimenpiteistä, joihin kolmas osapuoli ryhtyy kyseisen materiaalin perusteella VERTAAHOITOA.FI:tä kohtaan.

Käyttäjä ei ole oikeutettu keräämään Palvelusta evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla mitään Palvelua, sen sisältöä, sen Käyttäjiä tai Käyttäjien päätelaitteita koskevia tietoja mihinkään tarkoitukseen (ilman VERTAAHOITOA.FI:n nimenomaista lupaa.

Käyttäjä vastaa Palvelun kautta mahdollisesti haltuunsa saamien henkilötietojen käsittelyn laillisuudesta soveltuvan lainsäädännön mukaisesti riippumatta siitä, kuinka henkilötiedot tai muut tiedot ovat käyttäjälle lopulta päätyneet. 

PALVELUNTARJOAJIEN JA MUIDEN KOLMANSIEN OSAPUOLTEN KILPAILUOIKEUDELLISET RAJOITTEET

Jos olet Palveluntarjoaja, riippumatta siitä, ylläpidätkö tiliä tai profiilia VERTAAHOITOA.FI:ssä, Palveluiden kautta hyväksyt, että:

 

1. Et käytä palveluita hinnan, saatavuuden, tai muun Sisällön tarkastelemiseen, käyttämiseen tai muuhun käyttöön suoraan tai välillisesti mihinkään muuhun tarkoitukseen, kuin oma henkilökohtainen käyttösi potilaaksi.

2. Et käytä Palveluita perustamaan, yrittämään perustaa tai valvoa suoraan tai välillisesti mitään tuotetta tai palvelua koskevien hintojen sovittelua tai koordinointia; tarjotun tuotteen tai palvelun lajit, taajuudet tai määrät; tai asiakkaan tai asiakkaan luokat minkä tahansa tuotteen tai palvelun osalta tai muuten harjoittaa tai yrittää harjoittaa hintojen vahvistamista, tuotannon rajoittamista tai asiakkaan tai markkinoiden jakamista.

 

3. Et saa käyttää Palveluita suoraan tai välillisesti harjoittamaan kilpailunvastaisia, harhaanjohtavia tai epäreiluja käytäntöjä tai muuten rikkoa sovellettavia kilpailuoikeuden, kilpailun tai kuluttajansuojan lakeja tai määräyksiä.

 

 

PALVELUIDEN MUUTOKSET JA LISÄEHDOT

Voimme lisätä Palveluihin uusia ominaisuuksia, korvata jonkin jo olemassa olevan palvelun tai ominaisuuden uudella palvelulla, keskeyttää jonkin olemassa olevista Palveluista, tai poistaa jonkin palvelun tai sen osan kokonaan. VERTAAHOITOA.FI ei missään tapauksessa ole vastuussa mistään Palvelun tai sen osan keskeyttämisestä tai lopettamisesta. Kaikkien palveluisen (mukaan lukien uudet ja muokatut) käyttö määräytyy Sopimuksen mukaisesti.

 

Joillakin palveluilla voi olla Lisäehtoja (mukaan lukien rajoitukset, käytännöt ja säännöt), jotka ohjaavat edelleen kyseisen palvelun käyttöä ja täydentävät tätä sopimusta. Tällaisista Lisäehdoista ilmoitetaan selvästi. Käyttämällä Palveluita, joihin sovelletaan Lisäehtoja, suostut noudattamaan tällaisia ​​lisäehtoja, jotka sisällytetään tähän sopimukseen viittaamalla.


Tällä hetkellä seuraavat palvelut sisältävät lisäehtoja:

 

                      Tällä hetkellä mitkään Palvelut eivät sisällä Lisäehtoja.

 

VERTAAHOITOA.FI pidättää itsellään oikeuden muuttaa käyttäjän käyttäjätunnusta, salasanaa tai muita Palvelun käyttöön tarvittavia tai liitettäviä tietoja, mikäli ne aiheuttavat ristiriitaisuuksia tai päällekkäisyyksiä tietojärjestelmissämme.

 

VERTAAHOITOA.FI:N ULKOPUOLISET TOIMIJAT

VERTAAHOITOA.FI sivustolla voi olla käytettävissä linkkejä Palvelun ulkopuolisille sivustoille (esimerkiksi Palveluntarjoajien omat sivustot). VERTAAHOITOA.FI toimittaa tämänkaltaiset Palvelun ulkopuoliset linkit vain avuksesi. Käyttäjä ei ole enää VERTAAHOITOA.FI palvelun piirissä siirtyessä tämänkaltaisille kolmansien palveluntarjoajien sivuille. Emme vastaa millään tavalla mistään, mitä kolmansien tahojen sivustot sisältävät tai eivät sisällä. Käyttäjä on siten täysin vastuussa VERTAAHOITOA.FI:n ulkopuolisten sivustojen tai palveluiden käytöstään. Käyttäjän tulisi tutustua jokaisen palveluntarjoajan omiin käyttöehtoihin. 

VERTAAHOITOA.FI ei ole missään vastuussa palveluntarjoajan tai palveluntarjoajien tarjoamista tuotteista ja/tai palveluista tai heidän tekemistään tahdonilmauksista ja/tai muista sitoumuksista ja/tai sopimuksista taikka niiden pätevyydestä. Palveluntarjoajien sivustojen linkittäminen ei ole minkäänlainen osoitus siitä, että Palveluntarjoajat saisivat minkäänlaisen käyttöoikeuden Palvelumme sisältämiin tavaramerkkeihin, toiminimiin tai mihinkään muuhunkaan tekijänoikeudella suojattuihin aineistoihin. 

VERTAAHOITOA.FI ei ole vastuussa kolmansien osapuolten tarjoamista, tuottamista, ylläpitämistä tai muutoinkaan hallinnoimista sivustoista, sisällöstä, tuotteista tai palveluista. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että emme ole minkäänlaisessa vastuussa näiden muiden sivustojen sisällöstä tai tarkkuudesta. Pyrimme aina linkittämään vain luotettavia ja laadukkaita verkkosivustoja, mutta on mahdollista, että ne sisältävät materiaalia, jotka ovat kielteisiä, laittomia tai virheellisiä. Emme ole missään vastuussa tällaisten muiden verkkosivustojen sisältämien tai niiden kautta saatavien materiaalien laillisuudesta tai asianmukaisuudesta.

VERTAAHOITOA.FI voi toimia tarjouspyyntöjen, tarjousten ja ilmoitusten välittäjänä, mutta ei koskaan tule itse osapuoleksi Käyttäjien väliseen, Palvelun kautta tai avulla syntyneeseen toimeksiantosopimukseen. VERTAAHOITOA.FI ei myöskään ole millään tavalla vastuussa siitä, onko Käyttäjillä oikeus tehdä sitoumuksia keskenään Palvelussa. 

VERTAAHOITOA.FI:llä ei ole mahdollisuutta eikä velvollisuutta kontrolloida Palvelun kautta mahdollisesti välitettävien toimeksiantojen, kohteiden ja töiden laatua tai laillisuutta, eikä sitä, että sovitut toimeksiannot tulevat asianmukaisesti suoritetuksi ja että Käyttäjä maksaa Kohteen Tarjoajalle toimeksiannon asianmukaisesti. Käyttäjä voi antaa valitsemastaan palvelusta palautteen arvioimalla palveluntarjoajan. Mikäli Vertaahoitoa.fi havaitsee Palvelunsa piirissä toimijan (Palveluntarjoaja), jolla ei ole toiminnan harjoittamiseen tarvittavaa viranomaisen myöntämää lupaa harjoittaa toimintaa, Vertaahoitoa.fi poistaa tällaisen luvattoman toimivan Palvelusta välittömästi.

VERTAAHOITOA.FI:llä ei ole velvoitetta etsiä korvaavaa sopimuskumppania, mikäli jo sovittu toimeksianto ei toteudu tai osapuolista jompikumpi rikkoo osapuolten välistä sopimusta. 

KOLMANSIEN TAHOJEN LINKIT VERTAAHOITOA.FI -sivustolle

Linkitys VERTAAHOITOA.FI -sivustolle on hyväksytettävä VERTAAHOITOA.FI:llä kirjallisesti etukäteen (pyydä hyväksyntä TÄÄLTÄ), paitsi jos linkki täyttää seuraavat edellytykset:


1) linkki sisältää pelkällä leipätekstillä vertaahoitoa.fi www-osoitteen eikä mitään Palvelun sisältämiä tavaramerkkejä sellaisenaan tai logomuodossa;
2) linkkiä käytettäessä linkitetty VERTAAHOITOA.FI sivusto avautuu itsenäiseen selainikkunaan tai välilehteen eikä linkittävän sivuston omaan kehykseen;
3) linkin ulkoasu, sijoitus ja muut ominaisuudet eivät luo virheellistä vaikutelmaa siitä, että linkittävä taho tai sen toiminnot ja tuotteet liittyisivät Vertaahoitoa.fi:n toimintaan; 
4) eikä linkitys vaikuta haitallisesti Vertaahoitoa.fi:n maineeseen ja tavaramerkkeihin.

Vertaahoitoa.fi pidättää oikeuden peruuttaa suostumuksensa linkitykseen milloin tahansa oman harkintansa mukaan sekä kieltää myös edellä kerrotut ehdot täyttävän linkin, joka on sijoitettu Palveluntarjoajan harkinnan mukaan sopimattomaan ympäristöön ja voi vahingoittaa Palveluntarjoajaan liittyvää goodwill-arvoa tai aiheuttaa haittaa Palveluntarjoajalle.

 

SISÄLLÖN KÄYTTÖ

Koko Palvelun sisältö kuuluu VERTAAHOITOA.FI:lle. Sisältö sisältää tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten tekijänoikeussopimusten tarkoittamaa, tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa. Kaikkea sisältöä suojaavat tekijänoikeudet, tavaramerkit, patentit ja kaupalliset salaisuudet, muut omistusoikeudet, kansalliset lait ja kansainväliset sopimukset. 

VERTAAHOITOA.FI ja sen tarjoamien Palveluiden nimet, logot ja muut tunnukset ovat VERTAAHOITOA.FI:n tavaramerkkejä ja toiminimiä. Kaikki oikeudet pidätetään. Pääsyä Palveluun ei voi epäsuorasti tai muuten tulkita minkään Palvelussa esiintyvän merkin lisenssi- tai muun käyttöoikeuden myöntämiseksi ilman Palveluntarjoajan tai kolmannen osapuolen nimenomaista etukäteistä kirjallista suostumusta.

Käyttäjä hyväksyy, että Palvelut ja kaikki Palvelun yhteydessä käytettävät teknologiat tai ohjelmistot sisältävät VERTAAHOITOA.FI:n omistamia tietoja. Annamme käyttäjälle luvan käyttää Sisältöä vain henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiin. VERTAAHOITOA.FI ei luovuta mitään immateriaalioikeuksia käyttäjille tai kolmansille osapuolille missään tilanteessa. Kaupallisista käyttöoikeuksista on sovittava erikseen kirjallisesti.

 

Voit tulostaa, ladata ja tallentaa tietoja Sivustolta omaan ei-kaupalliseen tarkoitukseen, mutta et saa kopioida, levittää, julkaista uudelleen, myydä tai hyödyntää mitään sisältöä tai käyttää sivustoa tai palveluita kokonaan tai osittain kaupalliseen voittoon tai tarkoitukseen. Käyttäjällä ei ole oikeutta ilman VERTAAHOITOA.FI:n antamaa etukäteistä ja nimenomaista kirjallista suostumusta käyttää automaattisia järjestelmiä (esimerkiksi “robot-“, “spider-” “scraper-” ja “offline reader-” ohjelmistot) kappaleiden valmistamiseksi Palvelusta, Palvelun osista tai Palvelun sisällöstä, tai niiden saattamiseksi yleisön saataviin.

 

Jollei tässä nimenomaisesti toisin määrätä, VERTAAHOITOA.FI ei anna käyttäjälle mitään nimenomaista tai epäsuoraa oikeutta, ja VERTAAHOITOA.FI säilyttää kaikki Sivuston oikeudet ja palvelut, joita VERTAAHOITOA.FI ei nimenomaisesti myöntänyt sinulle. 

VERTAAHOITOA.FI verkkosivun ja Palveluiden hyväksyttävä käyttö on määritelty Sopimuksessa. Toiminnat, jotka ovat näitä vastaan, tai muuten hyväksymättömiä näiden kappaleiden tai sovellettavan lainsäädännön tai muiden viranomaisohjeiden mukaan, ovat täten Sopimuksen vastaisia ja voivat altistaa käyttäjän oikeustoimille. Haluamme aina pyrkiä käsittelemään kaikki asiat sovinnollisesti. Epäselvissä tilanteissa pyydämme ottamaan asiakaspalveluumme.

Käyttöoikeuden myöntäminen VERTAAHOITOA.FI sivustolle ja Palveluihin ei ole osoitus Sisällön tai muun materiaalin ja sen kopioiden omistusoikeuden siirtämisestä. 

Kaikki Palvelun sisältämä omistusoikeus sekä tekijänoikeus ja kaikki muut Palveluun ja sen sisältämään materiaaliin ja Sisältöön liittyvät immateriaalioikeudet (mukaan lukien mm. tekijänoikeudet, rekisteröimättömät ja rekisteröidyt tavaramerkki- ja mallioikeudet, patentit, domain-nimet, liikesalaisuudet sekä tietokantaoikeudet) kuuluvat VERTAAHOITOA.FI:lle ja VERTAAHOITOA.FI:n oikeudenhaltijoille. Kaikki VERTAAHOITOA.FI:lle kuuluvien immateriaalioikeuksien käytöstä seuraava goodwill-arvo kuuluu kokonaisuudessaan VERTAAHOITOA.FI:lle. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä Käyttöehdoissa, pidätetään.

VERTAAHOITOA.FI ei vastaa kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksien loukkauksista, jotka aiheutuvat siitä, että Palvelua tai Sivustoa on muutettu tai käytetty tarkoitukseen, johon sitä ei ole suunniteltu tai hyväksytty taikka siitä, että Palvelua tai Sivustoa käytetään vastoin VERTAAHOITOA.FI:n antamia ohjeita tai voimassaolevan lainsäädännön vastaisesti.

Pyydämme lähettämään kaikki immateriaalioikeuksiin liittyvät yhteydenotot sekä tekijänoikeuksien ja lähioikeuden haltijoiden ilmoitukset loukkaavasta materiaalista tai sisällöstä TÄNNE, kiitos.

Käyttäjä on oikeudellisessa vastuussa kirjoitustensa sisällöstä. Vertaahoitoa.fi:llä on oikeus koska tahansa poistaa tai olla julkaisematta sopimattomaksi katsomansa viesti.

Keskustelupalstalla julkaistavien tekstien kirjoittajien henkilötiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia tietoja, joita Palveluntarjoaja ei luovuta kolmannelle osapuolelle. Palveluntarjoajalla on kuitenkin harkintansa mukaan oikeus luovuttaa Käyttäjän tiedot poliisi- tai muulle viranomaiselle. Tiedot voidaan luovuttaa, jos on syytä epäillä, että itse kirjoituksella on syyllistytty rikolliseen tekoon tai että on tapahtunut rikos, jonka selvittämistä voidaan edistää Käyttäjän nimi- ja yhteystiedot luovuttamalla ja viranomainen esittää tätä koskevan perustellun ja lakiin perustuvaan pyynnön.

VASTUUN YLEINEN RAJOITUS

VERTAAHOITOA.FI on luotu helpottamaan kuluttajan ja hoito -ja hoivapalveluita tuottavien tahojen toimintaa, sekä lisäämään läpinäkyvyyttä hoito -ja hoivapalveluidentarjoajien palveluiden suhteen. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että meillä ei ole täydellistä valvontaa, eikä velvollisuutta ryhtyä toimiin, jotka koskevat: 

 1. ketkä tai mitkä käyttäjät pääsevät sivustoon ja / tai Palveluihin; 

 2. mitä Sisältöä tai Palvelua käyttäjä käyttää 

 3. mitä vaikutuksia sisällöllä tai Palvelulla on, tai voi olla käyttäjään, 

 4. miten käyttäjä voi tulkita tai käyttää sisältöä, tai 

 5. toimia, joita käyttäjä voi toteuttaa, tai jättää toteuttamatta, Palvelun sisällön vuoksi. 

 

VERTAAHOITOA.FI ei takaa millään tavalla mitään sivuston ja / tai Palveluiden kautta löydettyjen, tarjottavien tai ostettujen palveluiden tai tuotteiden saatavuutta, laatua, toimivuutta tai mitään muutakaan ominaisuutta tai muuta palveluihin tai tuotteisiin liittyvää seikkaa. 

 

Emme takaa, että käyttäjä pääsee Palveluihin tai käyttämään Palveluita (suoraan tai kolmansien osapuolten verkon kautta) käyttäjän valitsemana ajankohtana. Emme ole vastuussa Palveluiden muilta käyttäjiltä tai muista palveluista tai muissa palveluissa tarjottujen tai vastaanotettujen tietojen toimittamisen tarkkuudesta, luotettavuudesta, ajantasaisuudesta tai täydellisyydestä. 

Käyttäjä on vastuussa kaikista tekemistään toimenpiteistä. Mikäli Käyttäjä on luonut tunnukset Vertaahoitoa.fi -palveluun, Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan VERTAAHOITOA.FI:lle välittömästi, mikäli epäilee tunnustensa paljastuneen kolmansille henkilöille. Käyttäjän tunnuksilla tehdyt toimenpiteet sitovat tunnuksen omistajaa.

Emme ota vastuuta mistään sisällöstä, mainonnasta, tuotteista, tai palveluista, joka on tarjolla tai saatavilla kolmansien osapuolien verkkosivujen kautta.

Kaikki transaktiot ja toiminta käyttäjän ja VERTAAHOITO.FI:n verkkosivujen tai palveluiden kautta tai avulla löydettyjen kolmansien osapuolien välillä tapahtuvat käyttäjän ja kyseisen tahon kesken. Näin ollen, Me emme ole vastuussa minkäänlaisista mahdollisista tappioista tai vahingosta, jotka aiheutuvat näistä vuorovaikutuksista.

Teemme parhaamme, jotta Palvelu olisi jatkuvasti käytettävissä. Maksimaalinen kokonaiskorvaus, jonka suoritamme, on sata euroa (100,00€).

 

Emme ole missään tilanteessa minkäänlaisessa vastuussa vahingoista tai vaatimuksista, jotka aiheutuvat;

1) kolmannen osapuolen virheestä, toiminnasta tai toimimattomuudesta tai muusta kolmanteen osapuoleen liittyvästä seikasta

2) Palvelun toiminnasta tai toimimattomuudesta (pysyvästä tai tilapäisestä)

3) Palvelun tietojen oikeellisuudesta (Käyttäjää suositellaan vahvistamaan tiedot aina useista eri lähteistä)

4) Tietokoneiden tai tietokonejärjestelmien virheistä tai toimimattomuudesta

5) Käyttäjän toimittamasta materiaalista (sisältäen kaiken aineiston tai sisällön, jonka käyttäjä toimittaa meille), varsinkaan mahdollisista profiili, foorumi- ja blogipostauksista. Pidätämme kuitenkin oikeuden tarkkailla aineistoa, kuten myös vastata, kommentoida, muokata, kieltäytyä julkaisemasta tai poistaa sisältöä blogeista, profiileista ja foorumeilta täysin Meidän oman harkinnan mukaan. Päätöksemme olla poistamatta tiettyä materiaalia ei kuitenkaan tarkoita, että tuemme sitä tai pidämme sitä hyväksyttävänä.

6) Palveluntarjoajien profiilisivuilla olevan tiedon/kannanoton tarkkuudesta, ajoituksesta tai luotettavuudesta, eikä meitä voi pitää vastuussa palveluntarjoajien profiilisivuilla, nettisivuilla tai muualla internetissä esittämistä kannanotoista, neuvoista ja/tai mielipiteistä. Jos käyttäjällä on toisen käyttäjän toimista tai lausunnoista johtuvia vaatimuksia, hyväksyt tavoitella vaateita ainoastaan kyseistä käyttäjää vastaan jättäen Meidät asian ulkopuolelle.

7) VERTAAHOITOA.FI sivujen laadusta, tarkkuudesta tai kunnosta, paitsi jos laki niin vaatii. Kohtuuden rajoissa teemme kuitenkin kaikkemme tarjotaksemme palvelumme mahdollisimman ammattitaitoisella tavalla.

8) Emme ole käyttäjälle vastuussa mistään menetyksestä/ vauriosta, joka koituu käyttäjälle tai kolmansille osapuolille, johtuen käyttäjän toimesta tapahtuvasta VERTAAHOITOA.FI verkkosivujen tai palveluiden suorasta tai välillisestä käytöstä.

9) Kaikki käyttäjän asettama luottamus Palvelussa esiintyvän markkinoijan tai sponsorin mainoksien täydellisyyteen, tarkkuuteen tai olemassa oloon, tai mihinkään yhteyteen tai transaktioon teidän välillä.

10) VERTAAHOITOA.FI:n mahdollisesti tekemät muutokset palveluunsa, tai pysyvä tai väliaikainen palvelun (tai sen tiettyjen toimintojen) lakkauttaminen.

11) VERTAAHOITOA.FI Palvelun käyttäjän toimesta tapahtuvan käytön yhteydessä säilytetyn tai lähetetyn sisällön tai keskustelutietojen poistaminen, turmeltuminen tai tallentumattomuus.

12) Käyttäjän laiminlyönti ilmoittaa VERTAAHOITOA.FI:lle tarvittaessa tarkat henkilötiedot.

13) Käyttäjän laiminlyönti säilyttää salasana tai profiilin tiedot turvassa ja salassa.

14) Käyttäjän toimittaman aineiston julkaisemisesta tai tämän toiminnan seurauksena kannanotto missään muussa palvelussa (kolmannen osapuolen palvelut sisältäen keskusteluforumit, sosiaalisen median ja kaikki muut paikat, joissa kannanotto on mahdollinen)

VERTAAHOITOA.FI ei esitä tai vakuuta käyttäjää siitä että:

 1. Palveluiden käyttö käyttäjän toimesta vastaa käyttäjän odotuksia.

 2. Palveluiden käyttö käyttäjän toimesta tulee olemaan keskeytymätöntä, oikea-aikaista, turvattua tai vapaata virheistä tai viruksista.

 3. Tieto mitä keräät palveluistamme, olisi aina tarkkaa tai luotettavaa.

 4. Palvelumme käytön yhteydessä käyttäjälle tarjottujen ohjelmien käytössä ja toiminnoissa havaitut virheet korjattaisiin.

 5. Palvelun kautta lähetettävä tieto on aina tietoturvallisesti toimitettua ja käsiteltyä.

VERTAAHOITOA.FI lisäksi nimenomaisesti irtisanoutuu kaikista takuista ja ehdoista, olivat ne sitten ilmaistuja tai oletettuja, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, oletettuihin takuisiin tai ehtoihin koskien myytävyyttä, sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen ja sääntöjen rikkomattomuuteen.

ME EMME OLE VASTUUSSA VAHINGOISTA TAI TAPPIOISTA KÄYTTÄJILLE TAI KOLMANSILLE OSAPUOLILLE TAI HEIDÄN OMAISUUDELLEEN, JOTKA AIHEUTUVAT SUORAAN, EPÄSUORASTI, VÄLILLISESTI TAI VÄLITTÖMÄSTI TAI VAHINGOSSA PALVELUJEMME, JA/TAI TUOTTEIDEN KÄYTÖN, PALVELUIDEN JA/TAI PALVELUIDEN KÄYTÖN SEURAUKSENA TAI KÄYTTÖÖN LIITTYEN. EMME OLE VASTUUSSA MINKÄÄNLAISISTA VAHINGOISTA KÄYTTÄJILLE TAI KOLMANSILLE OSAPUOLILLE, JOTKA AIHEUTUVAT PALVELUIDEMME JA/TAI VERKKOSIVUMME JA/TAI TUOTTEIDEMME VÄÄRINKÄYTÖSTÄ SUORAAN, EPÄSUORASTI TAI MUUN YHTEYDEN KAUTTA TÄHÄN TAPAHTUMAAN. NÄIN OLLEN, KAIKKI JA KAIKENLAINEN PALVELUIDEMME JA TUOTTEIDEMME KÄYTTÖ SINUN TOIMESTA TAPAHTUU SINUN OMALLA VASTUULLA JA RISKILLÄ JA SINÄ OLET YKSIN VASTUUSSA MAHDOLLISESTA VAHINGOSTA ITSELLESI, OMAISUUDELLESI JA/TAI MUILLE.

KÄYTTÄJÄ YMMÄRTÄÄ TÄYSIN JA HYVÄKSYY, ETTÄ VERTAAHOITOA.FI SIVUJEN JA PALVELUIDEN KÄYTTÖ TAPAHTUU TÄYSIN KÄYTTÄJÄN OMALLA VASTUULLA JA ETTÄ VERTAAHOITOA.FI SIVUT JA PALVELUT KAIKKINE SISÄLTÖINEEN TARJOTAAN ”SELLAISENA KUIN NE OVAT” JA ”SILLOIN KUIN SE ON SAATAVILLA”. KÄYTTÄJÄÄ KEHOTETAAN KÄÄNTYMÄÄN ASIANTUNTIJAN PUOLEEN SAADAKSEEN OMAAN TILANTEESEENSA SOPIVIA NEUVOJA. VERTAAHOITOA.FI EI VASTAA SISÄLLÖN OIKEELLISUUDESTA.

SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että VERTAAHOITOA.FI:n oikeudet käyttäjän toimittamaan Sisältöön, aineistoon ja materiaaliin jäävät voimaan. VERTAAHOITOA:FI:llä on kuitenkin oikeus myös hävittää kaikki käyttäjää koskevat tiedot sekä kaikki käyttäjän tuottama ja toimittama materiaali. Vertaahoitoa.fi toimii lainsäädännön edellyttämissä puitteissa.

 

VERTAAHOITOA.FI ei ole velvollinen säilyttämään ja toimittamaan käyttäjän tuottamaan ja toimittamaa aineistoa käyttäjälle, ellei laki tähän velvoita. Emme ole vastuussa minkään käyttäjän tuottaman tai toimittaman materiaalin, sisällön tai muun aineiston poistamisesta, katoamisesta tai muutoksesta. Käyttäjä on itse täysin vastuussa oman aineistonsa varmuuskopioinnista.

 

Mikäli käyttäjä ei käytä Palvelua asianmukaisesti, haluamme tehdä parhaamme, jotta asiat saadaan selvitettyä. Pidätämme kuitenkin oikeuden lopettaa, keskeyttää ja / tai deaktivoida käyttäjän tili välittömästi, ilman ennakkoilmoitusta, jos arvioimme, että se on välttämätöntä, jos tätä Sopimusta tai muita sääntöjä ja / tai ehtoja on rikottu käyttäjän toimesta. 

 

Saatamme myös lopettaa, keskeyttää tai deaktivoida käyttäjän tilin muusta syystä, mukaan lukien pitkäkestoinen toimettomuus. VERTAAHOITOA.FI ei ole vastuussa käyttäjälle tai kolmansille osapuolille, sen jälkeen, kun käyttäjä on lopettanut, keskeyttänyt tai olemme poistaneet käyttäjän pääsyn Sivustoon ja / tai Palveluihin. Lisäksi käyttäjä sitoutuu olemaan yrittämättä käyttää Sivustoa ja / tai Palveluita tällaisen lopettamisen, keskeyttämisen tai deaktivoitumisen jälkeen. 

Sopimuksen päättymisestä huolimatta sellaiset Käyttöehtojen mukaiset osapuolten oikeudet, velvollisuudet ja vastuut jäävät voimaan, joilla on merkitystä asiakassuhteen päättymisen jälkeenkin (mm. vahingonkorvausvelvollisuus ja sopimuksen luottamuksellisuus).

Käyttäjän toimittama aineisto, sisältö ja/tai materiaali voi jäädä näkymään Palvelussa myös sen jälkeen, kun asiakassuhde on päättynyt, käyttäjä on poistanut profiilinsa tai muulla tavoin lopettanut Palvelun käytön. Mikäli perustetta käsitellä henkilötietoja ei enää ole, tiedot anonymisoidaan siten, ettei niitä voida enää yhdistää kenenkään tiettyyn käyttäjään tai henkilöön.

 

MUUT EHDOT

Hyväksymällä nämä Yleiset käyttöehdot, Tietosuojaehdot, Julkaisusäännöt ja mahdolliset Lisäehdot (Sopimus) käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy että tulee sidotuksi Sopimukseen.

 

Voimme muuttaa näitä käyttöehtoja ja muita sopimukseen sisältyviä asiakirjoja milloin tahansa, mikäli pidämme muutoksia tarpeellisina. Tällaisissa muutoksissa lähetämme muutetut, ja / tai lisätyt ehdot Sivustolle ja Palveluun; voimme myös yrittää ilmoittaa käyttäjälle tällaisista muutoksista jollakin muulla tavalla. Sivuston ja / tai Palveluiden käyttö muutosten jälkeen on käyttäjän myöntävä hyväksyntä muutoksiin tai lisäyksiin, sellaisena kuin se on muutettuna. Suosittelemme, että käyttäjä tarkastelee näitä Yleisiä käyttöehtoja ja Sopimusta säännöllisesti. Jos käyttäjä ei hyväksy Yleisiä käyttöehtoja ja Sopimusta, tulee käyttäjän lopettaa Palvelun ja sivuston käyttö välittömästi. 

Suosittelemme, että käyttäjät lukevat tämän Sopimuksen tarkasti ja tarkistavat mahdolliset muutokset säännöllisesti. Sopimus on voimassa viimeisimmästä päivityksestään lähtien.

Kaikki toimet (kuten vaatimukset, kanteet tai muut Palveluun liittyvät seikat), jotka johtuvat tästä Sopimuksesta, Palvelusta, Sivustosta tai niihin liittyvistä seikoista, tulee esittää ja kolmen kuukauden (3 kk) kuluessa siitä, kun toimen perusteena oleva tilanne on syntynyt; sen jälkeen nostetut kanteet ovat ikuisesti vanhentuneet.

 

RIIDANRATKAISU

Näihin Käyttöehtoihin ja tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Näillä Käyttöehdoilla ja/tai Sopimuksella ei rajata Suomen pakottavan lainsäädännön mukaisia kuluttajan oikeuksia. 

 

Kaikki erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli VERTAAHOITOA.FI ja käyttäjä eivät pääse neuvotteluteitse yhteisymmärrykseen mahdollisessa riitatilanteessa, ratkaistaan riita ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. 

 

Kuluttajakäyttäjä voi viedä riidan myös kotipaikkansa yleisen alioikeuden ratkaistavaksi ja/tai pyytää riitaan kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, suosittelemme kuluttajaa olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme sekä tarvittaessa tämän jälkeen kuluttajaneuvontaan.
Asiakaspalvelu,LINKKI

Kuluttajaneuvonta, www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta
Kuluttajariitalautakunta, www.kuluttajariita.fi , Hämeentie 3, PL 306, 00531 HELSINKI

 

TULKINTALAUSEKE TÄYTÄNTÖÖNPANOKELVOTTOMAN LAUSEKKEEN TAI SEN OSAN VARALLE

Jos jokin tämän sopimuksen määräyksistä katsotaan jostain syystä osin tai kokonaan pätemättömäksi, mitättömäksi, lainvastaiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, kaikki tämän sopimuksen muut määräykset pysyvät voimassa sellaisinaan. Lisäksi pätemätön, laiton tai täytäntöönpanematon määräystä tulkitaaan siten, että tulkinta vastaa mahdollisimman paljon alkuperäisen lausekkeen tarkoitusta.  Mikäli tulkinta ei ole mahdollista, on tällaista pätemätöntä, lainvastaista tai täytäntöönpanokelvotonta määräystä rajoitettava tai poistettava se kokonaan, kuitenkin mahdollisimman vähäisessä määrin, jotta tämän sopimuksen muut säännökset pysyvät täysimääräisinä voimassa ja täytäntöönpanokelpoisina.

 

KOKO SOPIMUS

Tämä Sopimus, Tietosuojaehdot, Julkaisusäännöt ja mahdolliset lisäehdot muodostavat koko sopimuksen ("Sopimus") meidän ja käyttäjän välillä, korvaten kaikki aiemmat kirjalliset tai suulliset sopimukset. Jos jokin tämän sopimuksen osa pidetään pätemättömänä tai täytäntöönpanokelvottomana, tämä osa on tulkittava sovellettavan lain mukaisella tavalla, jotta se heijastaisi mahdollisimman lähinnä osapuolten alkuperäisiä tarkoituksia. Vaikka VERTAAHOITOA.FI ei käytä tai pane täytäntöön tämän Sopimuksen perusteella sille kuuluvia oikeuksia tai määräyksiä, ei tämänkaltainen toiminta ilmaise luopumista tällaisesta oikeudesta. 

 

OTSIKOT

Tämän sopimuksen osien otsikot ovat vain helppokäyttöisiä, eivät muodosta osaa tästä, eivätkä mitenkään rajoita, määrittele, kuvaa, muokkaa, tulkitse tai tulkitse tämän sopimuksen merkitystä, soveltamisalaa tai tarkoitusta tai siinä olevia ehtoja tai ehtoja.

 

 

SOPIMUKSEN JA OIKEUKSIEN SIIRTO

Voimme siirtää tämän Sopimuksen milloin tahansa osana VERTAAHOITOA.FI:n tai sen osan myyntiä, sulautumista tai muuta siirtoa. Käyttäjä ei voi luovuttaa, siirtää, alilisensoida tai millään muullakaan tavoin siirtää tai luovuttaa tätä Sopimusta ja sen oikeuksia ja velvoiteita kenellekään muulle. Kaikki tämän lausekkeen vastaiset yritykset ovat mitättömiä.

IKÄRAJA

Käyttäjän on oltava vähintään 18-vuotias luodakseen käyttäjätili Palveluun. Alle 18 vuotias voi käyttää Palvelua vain vanhempien tai huoltajien valvonnassa, joka on hyväksynyt nämä ehdot. Alle 13-vuotiaat eivät saa käyttää Sivustoa tai Palveluita. Alle 18-vuotiaan lapsen vanhemmat tai lailliset huoltajat voivat käyttää sivustoa tai palveluja tällaisen alaikäisen lapsen puolesta (esimerkiksi laatimalla arvioinnin). Käyttämällä Sivustoa tai Palveluita alaikäisen lapsen puolesta, käyttäjä vakuuttaa, että on lapsen vanhempi tai laillinen holhooja.

Mikäli et täytä näitä käyttöehtoja, älä käytä sivustoa tai palveluja. Palveluiden käyttö on mitätön, jos se on kielletty sovellettavassa laissa. Käyttämällä Sivustoa ja / tai Palveluita käyttäjä vakuuttaa, että tällä on täysi oikeus, valtuudet ja kyky liittyä näihin Käyttöehtoihin ja Sopimukseen. Sivustoa hallinnoidaan Suomesta.

JATKUVAN PARANTAMISEN PROSESSI
Palvelumme laatu on VERTAAHOITOA.FI:n huomion keskipisteessä. Tästä syystä toimintaamme liittyy JPP (Jatkuvan parantamisen prosessiperiaate), joka tarkoittaa sitä, että keräämme palautetta ja teemme jatkuvasti parhaamme, jotta voimme tarjota mahdollisimman hyvää palvelua. Lisäksi kehitämme toimintaamme saamamme palautteen perusteella.

 

YHTEYSTIEDOT

Ota tästä meihin yhteyttä

bottom of page