top of page

Suomen suurimmat: Terveystalo

Terveystalo

Artikkeli 17.7.2019

Suomessa on tällä hetkellä käytännössä kolme suurta terveyspalveluiden yksityistä tuottajaa, jotka erottuvat kokonsa puolesta muista. Näitä ovat Terveystalo, Pihlajalinna ja Mehiläinen.

Tarkoituksemme on nyt tarkastella hieman näitä Suomen suurimpia lääkäripalveluiden tarjoajia (Terveystalo, Pihlajalinna, Mehiläinen). Ensimmäisenä vuorossa on Terveystalo ja sen historia.

Terveystalon historia

Terveystalo on muodostunut neljän yksityisen lääkärikeskuksen yhteenliittymästä. Yhteenliittymän vanhimmat tytäryhtiöt perustettiin jo 1940 -luvulla. Neljä alkuperäistä lääkäriasemaa olivat Vaajakosken Lääkäriasema Oy sekä Medipa Oy:n Alajärven, Kauhavan ja Härmän lääkäriasemat. Historiastaan huolimatta Terveystalo on toimialallaan nuori. Vuosien 2002 ja 2007 välissä Terveystalo toteutti yli sata yritys -ja liiketoimintakauppaa.

Yritysjärjestelyiden kautta kasvuun

Kesäkuussa 2007 Suomen Terveystalo Oyj osti Medivire Työterveyspalvelut Oy:n. Kauppahinta oli 127 miljoonaa euroa. Terveystalo Oyj:stä tuli tuolla kaupalla Suomen suurin yksityinen terveyspalveluiden tuottaja. Medivire Työterveyspalvelut Oy nimettiin vielä samana ostovuonna (2007) uudelleen Suomen Terveystalo Työterveyspalvelut Oy -nimiseksi. Medivire Työterveyspalvelut säilyi kuitenkin edelleen aputoiminimenä. Yrityksen kasvu on tämänkin jälkeen jatkunut nousujohteisena. Vuonna 2007 Terveystalo myös listautui Helsingin pörssiin. Toukokuussa 2018 Terveystalo kertoi ostavansa Attendon. Kilpailu -ja kuluttajaviranomaisen hyväksymän kaupan käteisellä maksettavaksi kauppahinnaksi ilmoitettiin 233 miljoonaa euroa.

Hammashoitopalvelut Terveystalon palvelutarjontaan mukaan

Vuonna 2015 Terveystalon palveluntarjonta laajentui kattamaan myös suunterveyden ja hammashuollon palvelut. Tällä hetkellä hammaslääketieteellisiä palveluita tarjotaan 20 yksikössä. Terveystalo on liikevaihdoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Huolimatta nopeasta kasvustaan Terveystalo on pysynyt vahvassa suomalaisessa omistuksessa (yli 80% omistuspohjasta on suomalaista). Tämän lisäksi Terveystalon palveluilla on Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Avainlippu-tunnus. Lisäksi yhtiö on Suomalaisen Työn Liiton jäsen ja se on mukana FIBS-yritysvastuuverkostoon. Terveystalon operatiiviset yhtiöt myös maksavat veronsa suomeen. Esimerkiksi vuonna 2018 maksettu verokertymä oli lähes 93,7 miljoonaa euroa.

Yritysjärjestelyillä ammattitaitoa ja osaamista usealta eri alalta

Yritysjärjestelyiden avulla Terveystalon on ollut mahdollista hankkia valtava määrä pitkäaikaista ja laajaa ammatillista osaamista ja kokemusta usealta eri alalta. Käytännössä Terveystalon tarjoamat palvelut kattavat lähes kaiken terveydenhoidon aina tapaturmapäivystyksestä ja kirurgiasta laboratoriotutkimuksiin. Voidaan siten perustellusti sanoa, että Terveystalo on täyden palvelun lääkärikeskus. Tänä päivänä Terveystalo onkin koko maan kattava terveydenhuoltopalveluita tarjoava konserni.

 

Terveystalon merkitys suuremmassa kuvassa

Terveystalolla on huomattava vaikutus suomalaisen terveydenhuollon kehittämisessä. Tällä hetkellä Terveystalossa työskentelee yli 10 000 terveydenhuollon ammattilaista. Tästä noin puolet on työsuhteessa Terveystaloon ja puolet toimii itsenäisinä ammatinharjoittajina. Kuten todettua, Terveystalon palvelut kattavat valtaosan erilaisista terveydenhoidollisista palveluista, joten ei ole suuri yllätys, että lääkärikäyntejä tehtiin peräti noin 3,5 miljoonaa. Näistä lääkärikäynneistä yksittäisiä asiakkaita oli noin 1,2 miljoonaa.

Terveystalon arvot

Useista erilaisista yritysjärjestelyistä johtuen Terveystaloon on vuosien saatossa eri tavoin yhdistynyt useita erilaisia yrityskulttuureita. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että Terveystalo on onnistunut sulauttamaan kaikki nämä toimijat osaksi Terveystalon omaa yhtenäistä yrityskulttuuria. Verkkosivuillaan Terveystalo nostaa esiin seuraavat arvot; osaaminen ja välittäminen. Kyseisiä arvoja voidaankin pitää avainasemassa laadukasta terveydenhuoltopalvelua tuotettaessa. Molemmat arvot myös tukevat toisiaan. Näiden arvojen lisäksi Terveystalon toimintaa ohjaavat terveydenhuoltoalan yhteiset periaatteet ja ohjeet. Näiden lisäksi Terveystalolla on omat eettiset periaatteet. Lisäksi Terveystalo nostaa verkkosivuillaan esiin sitoumuksensa noudattaa vastuullisen liiketoiminnan periaatteita ja terveydenhuollon korkeita eettisiä vaatimuksia. Eettisiin vaatimuksiin Terveystalo on panostanut myös edellä mainittujen omien eettisten periaatteidensa avulla.


Arviomme

Omien kokemustemme ja saamiemme arvioiden mukaan Terveystalo tuottaa laadukasta palvelua. Mikäli sinulla on kokemusta Terveystalon palveluista, käy antamassa oma arviosi asiasta täällä.

Katso myös

Suomen suurimmat: Pihlajalinna

Suomen suurimmat: Mehiläinen

Päivystys pulassa?

bottom of page