top of page

JULKAISUSÄÄNNÖT

20.2.2019

 

VERTAAPALVELUA.FI perustuu ajatukseen siitä, että käyttäjät jakavat kokemuksensa, sillä he ovat tietoisia siitä, mitä ovat kokeneet. Näiden jaettujen kokemusten avulla toiset käyttäjät voivat saada tietoa siitä, miten toiset käyttäjät ovat heidän palvelunsa kokeneet.

Käyttäjä nimenomaisesti suostuu olemaan julkaisematta, lähettämättä, siirtämättä, jakamatta, säilyttämättä, luomatta tai muuten julkaisematta palvelujen kautta mitään seuraavanlaista käyttäjän sisältöä:

 1. virheellistä, lainvastaista, harhaanjohtavaa, kunniaa loukkaavaa, herjaavaa, siveetöntä, pornografista, sopimatonta, rietasta, vihjailevaa, ahdistelevaa tai toisen henkilön ahdisteluun kannustavaa, uhkaavaa, tietosuoja- tai julkaisuoikeuksia rikkovaa, loukkaavaa, kiihottavaa, vilpillistä tai muulla tavoin paheksuttavaa sisältöä​​
   

 2. verkkoyhteisöä kohtaan ilmeisen loukkaavaa sisältöä, joka esimerkiksi tukee rasismia, suvaitsemattomuutta, vihaa tai fyysistä väkivaltaa missä tahansa muodossa mitä tahansa ryhmää tai yksilöä kohtaan
   

 3. sisältöä, joka on itsessään lainvastaista tai rikos tai joka rohkaisee tai opastaa lainvastaiseen toimintaan tai edistää sitä, joka antaa aiheen siviilioikeudelliseen vastuuseen, joka loukkaa minkä tahansa osapuolen oikeuksia missä tahansa maassa tai joka muuten johtaa vastuuvelvollisuuteen tai rikkoo mitä tahansa paikallista, valtiollista, kansallista tai kansainvälistä lakia
   

 4. sisältöä, joka antaa ohjeita lainvastaiseen toimintaan, kuten laittomien aseiden valmistamiseen tai ostamiseen, jonkun henkilön tietosuojan loukkaamiseen tai tietokonevirusten levittämiseen tai luomiseen
   

 5. sisältöä, joka saattaa loukata minkä tahansa osapuolen patentteja, tavaramerkkejä, kauppasalaisuuksia, tekijänoikeuksia tai muita immateriaali- tai omistusoikeuksia. Tämä koskee erityisesti sisältöä, joka mainostaa toisen tahon tekijänoikeudellisesti suojatun työn lainvastaista tai luvatonta kopiota eli tarjoaa esimerkiksi tietokoneohjelmien piraattiversioita tai linkkejä sellaisiin, tarjoaa tietoja valmistajan asentamien kopiointia estävien laitteiden kiertämisestä tai tarjoaa laittomasti kopioitua musiikkia tai linkkejä laittomasti kopioituihin musiikkitiedostoihin.
   

 6. joukkosähköposteiksi, roskapostiksi, ketjukirjeiksi tai pyramidijärjestelmiksi tulkittavaa sisältöä
   

 7. sisältöä, jossa esiinnytään toisena henkilönä tai tahona tai muulla tavoin vääristellään suhdetta toiseen henkilöön tai tahoon, mukaan lukien VERTAAPALVELUA.FI -yrityksiin
   

 8. minkä tahansa kolmannen osapuolen yksityisiä tietoja, mukaan lukien näihin rajoittumatta sukunimi, osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, sosiaaliturvatunnukset ja luottokorttinumerot. Henkilön sukunimi saatetaan julkaista sivustoillamme, mutta vain, jos kyseiseltä henkilöltä on pyydetty siihen erikseen lupa etukäteen.
   

 9. sisältöä, johon kuuluu käyttöoikeudeltaan rajoitettuja tai salasanasuojattuja sivuja, salattuja sivuja tai kuvia (sellaisia, joihin ei ole muodostettu linkkiä toiselta vapaasti käytettävältä sivulta)
   

 10. viruksia, korruptoituneita tietoja tai muita haitallisia, häiriötä tai tuhoja aiheuttavia tiedostoja sisältävää tai auttavaa sisältöä
   

 11. sisältöä, joka ei liity niillä vuorovaikutteisilla alueilla käsiteltäviin aiheisiin, joille kyseinen sisältö lähetetään
   

 12. sisältöä, joka VERTAAPALVELUA.FI yksinomaisen harkinnan mukaan (a) rikkoo edellä esitettyjä kohtia, (b) rikkoo VERTAAPALVELUA.FI julkaisemia aiheeseen liittyviä ohjeita, (c) on sopimatonta, (d) rajoittaa tai estää jotain toista henkilöä käyttämästä vuorovaikutteisia alueita tai muita palvelujen ominaisuuksia tai nauttimasta niistä, tai (e) saattaa altistaa VERTAAPALVELUA.FI:n tai sen käyttäjän mille tahansa vahingolle tai korvausvelvollisuudelle.
   

 13. VERTAAPALVELUA.FI ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen mistään käyttäjän (käyttäjän sisältö) tai jonkin kolmannen osapuolen (kaikki sisältö yleisemmin) palveluihin lähettämästä, tallentamasta tai lataamasta sisällöstä eikä mistään siihen liittyvistä menetyksistä tai vahingoista.
   

 14. VERTAAPALVELUA.FI ei ole myöskään vastuussa mistään sisällössä esiintyvistä virheistä, kunnianloukkauksista, herjauksista, solvauksista, pois jätetyistä tai virheellisistä tiedoista, säädyttömyyksistä, pornografiasta tai kirosanoista.

  Palveluiden tarjoajana VERTAAPALVELUA.FI ei ole vastuussa mistään lausunnoista, väitteistä tai muusta sisällöstä, jonka sen käyttäjät ovat julkaisseet sivustoilla, palveluissa tai muissa foorumeissa. Vaikka VERTAAPALVELUA.FI ei ole velvollinen karsimaan, muokkaamaan tai valvomaan mitään sisältöä, joka on lähetetty jollekin vuorovaikutteiselle alueelle tai jota on jaettu sellaisen kautta, VERTAAPALVELUA.FI pidättää oikeuden täysin oman harkintansa mukaan milloin tahansa ja mistä tahansa syystä poistaa, karsia, kääntää tai muokata palveluihin lähetettyä tai tallennettua sisältöä ilman ennakkoilmoitusta tai antaa kolmansien osapuolten tehdä näin puolestaan.

  Käyttäjä on yksin vastuussa palveluihin lähettämänsä tai tallentamansa sisällön varmuuskopioimisesta ja korvaamisesta täysin omalla kustannuksellaan.

Vuorovaikutteisten alueiden tai palvelujen muiden ominaisuuksien käyttö edellä mainittujen sääntöjen vastaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja ja saattaa johtaa muun muassa vuorovaikutteisten alueiden ja/tai yleisemmin palvelujen käyttöoikeuksien väliaikaiseen tai lopulliseen menettämiseen.

 

Käyttäjän tulee tiedostaa, että kun hän lähettää sisältöä (esimerkiksi arvosteluja, kysymyksiä, valokuvia, videoita, kommentteja, ehdotuksia, ideoita tai mitä tahansa muuta) palveluun tai palveluiden kautta esimerkiksi sähköpostilla, minkä tahansa VERTAAPALVELUA.FI:n yhteydenottomenetelmän kautta, muiden tahojen palvelujen ja sovellusten kautta tai jollain muulla tavoin, hän myöntää VERTAAPALVELUA.FI:lle ei-yksinomaisen, maksuttoman, ikuisen, siirrettävissä olevan, peruuttamattoman ja täysin alilisensioitavan oikeuden (1) isännöidä, käyttää, toisintaa, suorittaa, muokata, mukauttaa, kääntää, jakaa, julkaista, asettaa julkisesti esille ja esittää tällaista käyttäjän sisältöä sekä luoda sen pohjalta johdannaistöitä kaikkialla maailmassa ja minkä tahansa nyt olemassa olevan tai tulevan viestintävälineen kautta, (2) laittaa käyttäjän sisältö saataville koko maailmassa ja antaa muille sama oikeus, (3) tarjota, edistää ja parantaa palveluja ja asettaa käyttäjän palveluissa jakama sisältö muiden yritysten, organisaatioiden ja henkilöiden saataville, jotta ne voivat syndikoida, lähettää, levittää, mainostaa tai julkaista sen muissa medioissa ja palveluissa tietosuojakäytännön, näiden sääntöjen ja tämän sopimuksen sallimissa rajoissa, sekä (4) käyttää käyttäjän lähettämää nimeä ja/tai tavaramerkkiä käyttäjän sisällön yhteydessä. Käyttäjä hyväksyy sen, että VERTAAPALVELUA.FI saattaa ilmoittaa sisällön lähteen oman harkintansa mukaan. Käyttäjä antaa lisäksi VERTAAPALVELUA.FI:lle oikeuden haastaa oikeuteen kaikki henkilöt tai oikeushenkilöt, jotka rikkovat käyttäjän tai VERTAAPALVELUA.FI:n sisältöön liittyviä oikeuksia rikkomalla tätä sopimusta. Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy, että käyttäjän sisältö ei ole luottamuksellista tai omistusoikeudellista. Käyttäjä vahvistaa, vakuuttaa ja takaa, että omistaa tai omaa käyttäjän sisällön julkaisuun tai muuhun tämän sopimuksen valtuuttamaan käyttöön (ja VERTAAPALVELUA.FI:n julkaisuun ja muuhun käyttöön) tarvittavat lisenssit, oikeudet (mukaan lukien tekijänoikeudet ja muuta omistusoikeudet), suostumukset ja luvat.

Jos päätetään, että käyttäjä säilyttää moraaliset oikeutensa sisältöön (mukaan lukien oikeudet lähteen ilmoittamiseen tai tietojen yhtenäisyyteen), käyttäjä vakuuttaa täten sovellettavan lain sallimissa rajoissa, että hän (1) ei vaadi, että mitään henkilöllisyyden paljastavia tietoja käytetään sisällön, siitä johdettujen töiden tai päivitysten yhteydessä; (2) ei vastusta sisältönsä julkaisua, käyttöä, muokkausta, poistoa tai hyödyntämistä VERTAAPALVELUA.FI:n tai sen käyttöoikeuden haltijoiden, seuraajien ja oikeudenomistajien toimesta, (3) luopuu lopullisesti kaikista käyttäjän sisältöön liittyvistä moraalisista tekijänoikeuksistaan ja että ei aio esittää mitään vaatimuksia niiden suhteen, ja (4) vapauttaa VERTAAPALVELUA.FI:n ja sen käyttöoikeuden haltijat, seuraajat ja oikeudenomistajat lopullisesti kaikista tällaisiin moraalisiin oikeuksiin perustuvista vaatimuksista, joita hän muutoin saattaisi esittää VERTAAPALVELUA.FI:lle.

Huomaa, että kaikkia käyttäjän antamia arvosteluita, palautteita ja muita ehdotuksia voidaan käyttää milloin tahansa, eikä VERTAAPALVELUA.FI:llä ole mitään velvollisuutta pitää niitä luottamuksellisina.

VERTAAPALVELUA.FI:n Palvelut saattavat sisältää keskustelualueita, ilmoitustauluja, arvostelupalveluita, ja muita foorumeita tai alustoja, joiden kautta käyttäjä voi lähettää esimerkiksi arvosteluja palvelukokemuksistaan, viestejä sekä muuta sisältöä ja materiaalia (”vuorovaikutteiset alueet”). Jos VERTAAPALVELUA.FI tarjoaa tällaisia vuorovaikutteisia alueita sivustoilla, käyttäjä on yksin vastuussa tällaisten alueiden käytöstä ja käyttää niitä omalla vastuullaan. VERTAAPALVELUA.FI -ei takaa minkäänlaista luottamuksellisuutta käyttäjän palveluihin tai vuorovaikutteisilla alueilla lähettämälle sisällölle. Siltä osin, kuin VERTAAPALVELUA.FI tarjoaa jonkinlaisen yksityisen viestintäkanavan tilinhaltijoiden välille, käyttäjä hyväksyy, että kyseinen taho saattaa valvoa kyseisen viestinnän sisältöä auttaakseen yhteisön ja palvelujen turvaamisessa. Käyttäjä ymmärtää, että VERTAAPALVELUA.FI ei muokkaa tai valvo palvelujen kautta lähetettyjä tai jaettuja käyttäjien viestejä, kuten esimerkiksi chat-kanavien, ilmoitustaulujen ja muiden viestintä- ja keskustelualueiden viestejä. VERTAAPALVELUA.FI:llä ei myöskään ole minkäänlaista tällaisiin viesteihin liittyvää vastuuta tai korvausvelvollisuutta. Erityisesti mainittakoon, että VERTAAPALVELUA.FI ei muokkaa tai hallitse sivustoilla näkyvää käyttäjien sisältöä. VERTAAPALVELUA.FI pidättää kuitenkin oikeuden ilman ennakkoilmoitusta poistaa palveluista viestejä ja muuta sisältöä, jonka ne hyvässä uskossa katsovat tämän sopimuksen vastaiseksi tai jonka poistamisen ne katsovat muista syistä kohtuullisen tarpeelliseksi VERTAAPALVELUA.FI:n ja/tai palveluiden muiden käyttäjien tai kolmansien osapuolten oikeuksien turvaamiseksi.

 

Jos käyttäjä on eri mieltä sisältönsä poistamisesta sivustoilta, hän voi valittaa asiasta ottamalla yhteyttä VERTAAPALVELUA.FI asiakaspalveluun. Käyttäjä lupaa lähettää vain omaa sisältöään, joka noudattaa VERTAAPALVELUA.FI julkaisemia, lähetyshetkellä voimassa olevia ohjeita.

Käyttäjä vastaa itse antamistaan arvosteluista, kuten esimerkiksi, mutta ei rajoittuen, siitä, että arvostelut ovat käyttö- ja sopimusehtojen, lain ja hyvien tapojen mukaisia. Arvostelun jättämällä käyttäjä vahvistaa tutustuneensa palvelun käyttö- ja sopimusehtoihin. Käyttö- ja sopimusehtojen kappaleen 15 ehtoja sovelletaan käyttäjien tekemiin työnantaja-arvosteluihin, vaikka ko. yritys ei tarjoaisikaan palvelujaan Tunto-palvelussa. Kyseisistä ehdoista poiketen käyttäjä voi jättää arvostelun myös sellaisesta yrityksestä, jonka sidosryhmään käyttäjä kuuluu esim. työntekijän roolissa. Arvostelun tulee kuvastaa käyttäjän henkilökohtaista näkemystä, eikä se saa sisältää arvioitavan yrityksen liikesalaisuuksia. Käyttäjä ei saa tehdä totuudenvastaisia väitteitä yrityksen toiminnasta vahingoittaakseen sen liiketoimintaa. Käyttäjä saa tehdä vain yhden arvion yhdestä palvelukokemuksestaan.

 

bottom of page