Kuivat silmät

Kuivat silmät voivat johtua useista eri tekijöistä ja ne voivat myös ilmetä monessa eri muodossa. Kuivat silmät ovat usein seurausta silmän kyynelnesteen epätasapainosta (tämänkaltainen tila voi muodostua myös muiden nestetasapainon häiriöiden, kuten esimerkiksi nestehukan yhteydessä).


Kuivat silmät ovat hyvin yleinen vaiva, joka kuitenkin kannattaa hoitaa ajoissa. Kuivat silmät on yleisin yksittäinen silmäsairaus. Useampi kuin joka viides suomalainen kokee vuoden aikana silmien kuivumista. Yleisin kuivia silmiä kuivattava tekijä ovat ulkoiset ärsykkeet. Syksyllä ja talvella ulkona tuuli ja kuiva, kylmä ilma kuivattavat silmiä. Keväällä puolestaan katupöly ja kesällä voimakas aurinko altistavat silmiä kuivumiselle. Myös piilolinssit voivat aiheuttaa silmien kuivumista.


Koska silmien oikeanlainen kosteus ja kyyneltasapaino on tärkeää silmien terveydelle, tasapainon häiriintyminen voi altistaa herkemmin myös esimerkiksi silmätulehduksille.


Kuivien silmien syyt

Kuivat silmät voidaan jakaa kahteen eri päätyyppiin. Nämä päätyypit ovat: kyynelten liiallinen haihtuminen ja kyynelten riittämätön eritys. Noin yhdeksällä kymmenestä potilaasta kuivat silmät ovat seurausta kyynelten liiallisesta haihtumisesta.


Kuivat silmät riippuvat myös paljon ulkoisista tekijöistä. Vaivan yleisyyteen vaikuttavat mm. oleskelu ilmastoiduissa tiloissa, voimakkaat lämpötilojen vaihtelut, matkustaminen, tuuli, katupöly ja pakkanen. Myös jotkin krooniset sairaudet, kuten astma ja atopia voivat edesauttaa silmien kuivumista. Yleisiä syitä silmien kuivumiselle ovat myös erilaiset allergiat ja lääkkeet.


Kuivien silmien oireet

Kuivien silmien yleisimmät oireet ovat:

- Roskan tunne silmässä

- Silmien kuivuuden tunne

- Silmien voimakas vetistäminen

- Näön tarkkuuden vaihtelu

- Silmien väsyminen

- Silmien punoitus

- Silmien rähmiminen


Silmien kuivuminen voi myös altistaa monille muille silmävaivoilla. Kuivien silmien hoito kannattaa aina aloittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta oireet eivät pääse pahentumaan.


Kuivien silmien hoito

Kuivia silmiä on aina hoidettava oireiden mukaan. Kuivien silmien hoidon kulmakivenä voidaan pitää silmiä kosteuttavien tippojen runsasta käyttöä. Tippoja tulee käyttää neljästä kuuteen kertaan vuorokaudessa kuukauden ajan. Tämän tullen tippoja voidaan käyttää tarpeen mukaan. Lisäksi myös omega-3 valmisteiden on todettu helpottavan oireita. Joskus myös ilmastoinnin säätäminen ja huoneilman kostutus voivat helpottaa kuivasilmäisyydestä kärsivän oireita.


Mikäli oireet eivät itsehoidolla helpota ja oireet häiritsevät potilaan jokapäiväistä elämää, niin kannattaa ottaa yhteys silmälääkäriin. Lääkärin antaman hoidon tavoitteena on rauhoittaa silmässä vallitseva tulehdustila. Kuivat silmät kannattaa aina hoitaa ajoissa, että oireet eivät pääse pahentumaan.


Vastuunrajoitus

Vertaahoitoa.fi -palvelussa olevat tekstit tai kirjoitukset eivät ole lääketieteen ammattilaisten laatimia. Kirjoituksia laadittaessa on käytetty apuna sekä lähteenä ammattilaisten (ja ei-ammattilaisten) laatimia tutkimuksia ja tekstejä. Sisältöä ei tule missään tapauksessa pitää minkäänlaisena lääkinnällisenä ohjeena. Hakeudu aina ammattilaisen arvioitavaksi ja hoitoon. Ammattilaisia löydät esimerkiksi täältä: vertaahoitoa.fi.

VERTAAHOITOA.FI
PALVELUNTARJOAJAT
PALVELUNKÄYTTÄJÄLLE
KAUPUNGIT
HAETUIMMAT
Helsinki
Turku
Tampere
Oulu
Jyväskylä
Lahti
Espoo
Vantaa
Kuopio
Yleislääkäri
Ortopedi
Kauneuskirurgia
Silmälääkäri
Kardiologia
Gynekologi
Psykologi
Ihotautilääkäri
Hammaslääkäri
VERTAAHOITOA.FI
PALVELUNTARJOAJA:
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon
  • White LinkedIn Icon

Vertaahoitoa.fi sivusto on itsenäinen, puolueeton ja riippumaton verkkopalvelu, jonka ensisijainen tarkoitus on lisätä hoito -ja hoivapalveluiden läpinäkyvyyttä, vertailtavuutta ja laatua. Vertaahoitoa.fi ei tarjoa tai tuota minkäänlaisia lääkinnällisiä palveluita tai mitään muitakaan hoitopalveluita. Mitään sivuston sisältöä ei tule missään tapauksessa pitää terveydenhoidollisena ohjeena. Konsultoi aina lääkäriä tai muuta hoitoalan ammattilaista saadaksesi diagnoosin ja hoitoa. Vertaahoitoa.fi ei suosittele mitään tiettyä palveluntarjoajaa. Vertaahoitoa.fi ei tuota ajanvarauspalveluita tai vastaa ajanvarauspalveluista. Ajanvaraus tapahtuu aina palveluntarjoajan omilla sivuilla. Noudatamme kaikkia viranomaisten suosituksia ja ohjeistuksia.

Vertaahoitoa.fi tekee parhaansa, jotta kaikki tieto sivuilla on oikeaa ja ajantasaista. Vertaahoitoa.fi sivustolla oleva tieto voi olla eriävää palveluntarjoajan tarjoamasta tiedosta. Kaikki tiedot Vertaahoitoa.fi -sivustolla esitetään ilman minkäänlaisia takuita, vakuutuksia tai vastuita tiedoista tai niiden oikeellisuudesta. Tiedot eivät ole tarjouksia tai millään muullakaan tavalla osapuolia sitovia. Päätöksiä tehdessään kuluttajan tulee tutustua valitsemansa palveluntarjoajan välittömästi tarjoamiin palvelun ehtoihin, ohjeisiin ja muuhun materiaaliin. Luokitusten arviot perustuvat käyttäjien antamiin arvioihin, ellei muuta nimenomaisesti ilmoiteta. Kategoriat "luotettavuus", "asiakaspalvelu ja asiakkaan tunteminen", "pätevyys ja osaaminen", "saavutettavuus ja vie
stintä","turvallisuus" ja "fyysinen ympäristö" perustuvat asiakkaan kokemukseen eivätkä edusta esimerkiksi ammattilaisen arviota tilanteesta. Lisää arviointiperusteista voit lukea täältä. Virheellisestä tiedosta voit ilmoittaa täällä.

Käyttämällä Vertaahoitoa.fi sivustoa hyväksyt sivuston Yleiset käyttöehdot.

2020 VERTAAHOITOA.FI© Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.