VERTAAHOITOA.FI
PALVELUNTARJOAJAT
PALVELUNKÄYTTÄJÄLLE
KAUPUNGIT
HAETUIMMAT
Helsinki
Turku
Tampere
Oulu
Jyväskylä
Lahti
Espoo
Vantaa
Kuopio
Yleislääkäri
Ortopedi
Kauneuskirurgia
Silmälääkäri
Kardiologia
Gynekologi
Psykologi
Ihotautilääkäri
Hammaslääkäri
VERTAAHOITOA.FI
PALVELUNTARJOAJA:
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon
  • White LinkedIn Icon

Vertaahoitoa.fi sivusto on itsenäinen, puolueeton ja riippumaton verkkopalvelu. Vertaahoitoa.fi ei tarjoa tai tuota minkäänlaisia lääkinnällisiä palveluita tai mitään muitakaan hoitopalveluita. Mitään sivuston sisältöä ei tule missään tapauksessa pitää terveydenhoidollisena ohjeena. Konsultoi aina lääkäriä saadaksesi diagnoosin ja hoitoa. Vertaahoitoa.fi ei suosittele mitään tiettyä palveluntarjoajaa. Vertaahoitoa.fi ei tuota ajanvarauspalveluita tai vastaa ajanvarauspalveluista. Ajanvaraus tapahtuu aina palveluntarjoajan omilla sivuilla.

Vertaahoitoa.fi tekee parhaansa jotta kaikki tieto sivuilla on oikeaa ja ajantasaista. Vertaahoitoa.fi sivustolla oleva tieto voi olla eriävää palveluntarjoajan tarjoamasta tiedosta. Kaikki tiedot Vertaahoitoa.fi -sivustolla esitetään ilman minkäänlaisia takuita, vakuutuksia tai vastuita tiedoista tai niiden oikeellisuudesta. Tiedot eivät ole tarjouksia tai muullakaan tavalla sitovia. Päätöksiä tehdessään kuluttajan tulee tutustua valitsemansa palveluntarjoajan välittömästi tarjoamiin palvelun ehtoihin. Virheellisestä tiedosta voit ilmoittaa täällä.

Käyttämällä Vertaahoitoa.fi sivustoa hyväksyt sivuston Yleiset käyttöehdot.

2020 VERTAAHOITOA.FI© Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.

Mitä Suomalaiset haluavat sote- uudistukselta?

Päivitetty: 8o syys 2019

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) äskettäin julkaistussa, sote-palveluiden uudistamista koskevassa, tutkimuksessa (FinSote-väestökysely) saatiin vastauksia siihen, mitä Suomalaiset odottavat palvelujärjestelmän uudistukselta. Samalla saatiin vastauksia siihen, miten odotukset eroavat eri väestöryhmien ja alueiden kesken. Vastaajat saivat valita kolme tärkeintä tavoitetta niiden tavoitteiden joukosta, joita palvelujärjestelmän uudistuksen yhteydessä on esitetty. Vastanneista Suomalaisista yli puolet oli sitä mieltä, että sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden tulisi olla; 1) vahvoja, 2) yhdenvertaisesti kaikkien saatavilla, ja 3) sujuvia (tieto liikkuu eri ammattilaisten välillä).

Palvelujärjestelmän uudistamiselle alun perin asetetut tavoitteet olivat palveluiden yhdenvertaistaminen, vahvistaminen ja integroiminen. Positiivista on se, että kuten tutkimuksestakin voidaan nähdä, yleiset tavoitteet ovat linjassa kansalaisten odotusten kanssa. Kun kaikilla on sama maali, on kyse enää siitä, kuinka maaliin päästään.

Muita keskeisiä odotuksia, joita kansalaisilla on liittyen uudistukseen, ovat valinnanvapauden lisääminen (neljäsosa vastaajista halusi lisätä valinnanvapautta) sekä kustannusten kurissa pitäminen. Vertaahoitoa.fi tekee omalta osaltaan parhaansa, jotta palveluntarjoajia ja palveluita voidaan arvioida mahdollisimman läpinäkyvästi, ja siten lisätä yhdenvertaisuutta ja tiedon liikkumista. Parempi hoito on kaikkien etu. Jutussa viitattu tutkimus löytyy: http://www.julkari.fi/handle/10024/137988