top of page

Mitä Suomalaiset haluavat sote- uudistukselta?

Päivitetty: 8. syysk. 2019

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) äskettäin julkaistussa, sote-palveluiden uudistamista koskevassa, tutkimuksessa (FinSote-väestökysely) saatiin vastauksia siihen, mitä Suomalaiset odottavat palvelujärjestelmän uudistukselta. Samalla saatiin vastauksia siihen, miten odotukset eroavat eri väestöryhmien ja alueiden kesken. Vastaajat saivat valita kolme tärkeintä tavoitetta niiden tavoitteiden joukosta, joita palvelujärjestelmän uudistuksen yhteydessä on esitetty. Vastanneista Suomalaisista yli puolet oli sitä mieltä, että sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden tulisi olla; 1) vahvoja, 2) yhdenvertaisesti kaikkien saatavilla, ja 3) sujuvia (tieto liikkuu eri ammattilaisten välillä).

Palvelujärjestelmän uudistamiselle alun perin asetetut tavoitteet olivat palveluiden yhdenvertaistaminen, vahvistaminen ja integroiminen. Positiivista on se, että kuten tutkimuksestakin voidaan nähdä, yleiset tavoitteet ovat linjassa kansalaisten odotusten kanssa. Kun kaikilla on sama maali, on kyse enää siitä, kuinka maaliin päästään.

Muita keskeisiä odotuksia, joita kansalaisilla on liittyen uudistukseen, ovat valinnanvapauden lisääminen (neljäsosa vastaajista halusi lisätä valinnanvapautta) sekä kustannusten kurissa pitäminen. Vertaahoitoa.fi tekee omalta osaltaan parhaansa, jotta palveluntarjoajia ja palveluita voidaan arvioida mahdollisimman läpinäkyvästi, ja siten lisätä yhdenvertaisuutta ja tiedon liikkumista. Parempi hoito on kaikkien etu. Jutussa viitattu tutkimus löytyy: http://www.julkari.fi/handle/10024/137988

Comments


bottom of page