Huimaus

Humaus on todella yleinen oire, joka on peräisin kehon asentoa ja tasapainoa aistivan sisäkorvan tai tasapainotietoa käsittelevien pikkuaivojen häiriöstä. Suurimmassa osassa tapauksista huimausta esiintyy ainoastaan ajoittain ja vain harvoin kyseessä on merkki vakavammasta sairaudesta. Lukuisissa ohimenevissä tilanteissa humaus on hyvin selitettävissä. Huimaus voi olla jopa odotusten mukainen tuntemus, eikä lainkaan pelottavaa.


Joka kymmenes suomalainen hakeutuu elämänsä aikana lääkärihoitoon huimauksen seurauksena. Huimauksen yhteydessä saattaa esiintyä myös pahoinvointia, heikotusta tai häiriöitä kuulossa. Ilman muita oireita esiintyvä huimaus ei ole useimmiten merkki mistään vakavammasta sairaudesta. Mikäli huimaus kuitenkin alkaa äkillisesti ja kestää useita tunteja, niin on suotavaa hakeutua lääkäriin.


Huimauksen syyt

Huimaukselle on olemassa lukuisia eri syitä. Useimmissa tapauksissa huimauksen syyt ovat hyvälaatuisia ja helposti hoidettavissa. On kuitenkin muistettava, että huimauksen taustalla saattaa pahimmassa tapauksessa olla vakavampiakin syitä.


Yleisimpiä huimauksen syitä ovat:

- Hyvälaatuinen asentohuimaus

- Jännityspäänsärky

- Niskavaivat

- Anemia

- Nälkä

- Kilpirauhasen häiriöt

- Kehon asennon muutoksesta johtuva ohimenevä verenpaineen lasku

- Korvaperäinen huimaus, johon ei löydy mitään selittävää syytä

- Elimistön ikääntymisestä johtuva huimaus

- Sydämen rytmihäiriöt

- Aivojen verenkiertohäiriöt

- Lääkityksestä johtuva huimaus


Huimauksen ehkäisy

Huimausta on mahdollista ehkäistä harrastamalla säännöllisesti liikuntaa ja muistamalla noudattaa terveellisiä elintapoja. Noustessa tapahtuvaa verenpaineen laskusta johtuvaa huimausta voi ehkäistä hidastamalla nousua.


Huimauksen hoito

Hyvälaatuinen huimaus parantuu useimmissa tapauksissa ajan kanssa. Huimausta voi kuitenkin helpottaa myös itsenäisesti. Huimauksen hoidossa on tärkeää tietää mistä huimaus johtuu. Huimauksen syistä riippuen on sen hoitoon tarjolla myös lukuisia kuntoutusharjoitteita. Sopivia harjoitteita kannattaa tiedustella esimerkiksi fysioterapeutilta.


Lääkärin tutkimuksiin on kuitenkin hakeuduttava välittömästi mikäli äkilliseen huimaukseen liittyy myös muita oireita, kuten kuulon, näön, puheen, lihasten toiminnan tai tajunnan häiriöitä Hoitoon on hakeuduttava myös jos huimaus on niin voimakasta, että huimauksesta kärsivä ei pysy pystyssä tai mikäli voimakas huimaus kestää yli vuorokauden. Lääkäriin mennessä potilaan on hyvin suositeltavaa tunnistaa, minkälaisesta huimauksesta on kysymys tai minkälaisissa tilanteissa huimausta esiintyy.


Hyvällä ja perusteellisella lääkärin tutkimisella suljetaan pois ne syyt, jotka vaativat jatkotutkimuksia. Lääkärissä suoritettavat tutkimukset vaihtelevat nopeista kuulon ja tasapainon tutkimuksista aina laajempiin selvityksiin. Tehokkaan hoidon takaamiseksi on huimauksen syy aina erittäin tärkeää saada selville. 


Vastuunrajoitus

Vertaahoitoa.fi -palvelussa olevat tekstit tai kirjoitukset eivät ole lääketieteen ammattilaisten laatimia. Kirjoituksia laadittaessa on käytetty apuna sekä lähteenä ammattilaisten (ja ei-ammattilaisten) laatimia tutkimuksia ja tekstejä. Sisältöä ei tule missään tapauksessa pitää minkäänlaisena lääkinnällisenä ohjeena. Hakeudu aina ammattilaisen arvioitavaksi ja hoitoon. Ammattilaisia löydät esimerkiksi täältä: vertaahoitoa.fi.

VERTAAHOITOA.FI
PALVELUNTARJOAJAT
PALVELUNKÄYTTÄJÄLLE
KAUPUNGIT
HAETUIMMAT
Helsinki
Turku
Tampere
Oulu
Jyväskylä
Lahti
Espoo
Vantaa
Kuopio
Yleislääkäri
Ortopedi
Kauneuskirurgia
Silmälääkäri
Kardiologia
Gynekologi
Psykologi
Ihotautilääkäri
Hammaslääkäri
VERTAAHOITOA.FI
PALVELUNTARJOAJA:
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon
  • White LinkedIn Icon

Vertaahoitoa.fi sivusto on itsenäinen, puolueeton ja riippumaton verkkopalvelu, jonka ensisijainen tarkoitus on lisätä hoito -ja hoivapalveluiden läpinäkyvyyttä, vertailtavuutta ja laatua. Vertaahoitoa.fi ei tarjoa tai tuota minkäänlaisia lääkinnällisiä palveluita tai mitään muitakaan hoitopalveluita. Mitään sivuston sisältöä ei tule missään tapauksessa pitää terveydenhoidollisena ohjeena. Konsultoi aina lääkäriä tai muuta hoitoalan ammattilaista saadaksesi diagnoosin ja hoitoa. Vertaahoitoa.fi ei suosittele mitään tiettyä palveluntarjoajaa. Vertaahoitoa.fi ei tuota ajanvarauspalveluita tai vastaa ajanvarauspalveluista. Ajanvaraus tapahtuu aina palveluntarjoajan omilla sivuilla. Noudatamme kaikkia viranomaisten suosituksia ja ohjeistuksia.

Vertaahoitoa.fi tekee parhaansa, jotta kaikki tieto sivuilla on oikeaa ja ajantasaista. Vertaahoitoa.fi sivustolla oleva tieto voi olla eriävää palveluntarjoajan tarjoamasta tiedosta. Kaikki tiedot Vertaahoitoa.fi -sivustolla esitetään ilman minkäänlaisia takuita, vakuutuksia tai vastuita tiedoista tai niiden oikeellisuudesta. Tiedot eivät ole tarjouksia tai millään muullakaan tavalla osapuolia sitovia. Päätöksiä tehdessään kuluttajan tulee tutustua valitsemansa palveluntarjoajan välittömästi tarjoamiin palvelun ehtoihin, ohjeisiin ja muuhun materiaaliin. Luokitusten arviot perustuvat käyttäjien antamiin arvioihin, ellei muuta nimenomaisesti ilmoiteta. Kategoriat "luotettavuus", "asiakaspalvelu ja asiakkaan tunteminen", "pätevyys ja osaaminen", "saavutettavuus ja vie
stintä","turvallisuus" ja "fyysinen ympäristö" perustuvat asiakkaan kokemukseen eivätkä edusta esimerkiksi ammattilaisen arviota tilanteesta. Lisää arviointiperusteista voit lukea täältä. Virheellisestä tiedosta voit ilmoittaa täällä.

Käyttämällä Vertaahoitoa.fi sivustoa hyväksyt sivuston Yleiset käyttöehdot.

2020 VERTAAHOITOA.FI© Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.