top of page

Niskakipu

Päivitetty: 8. syysk. 2019

Niskakipu on Suomessa erittäin yleistä. Niskakipu on yleistynyt huomattavasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Niskakipu on hieman yleisempää naisilla kuin miehillä. Niskakivusta on kärsinyt viimeisen vuoden aikana jopa neljä kymmenestä suomalaisnaisesta. Miehissä niskakivuista kärsivien osuus on hieman pienempi. Tutkimusten mukaan niskakivut ovat lisääntyneet huolestuttavasti myös lapsilla ja nuorilla.


Niskakipu johtaa tilastoijen mukaan nykyään myös entistä useammin terveyskeskukseen lääkärin vastaanotolle. Niskakivun suurin syy on niskan ja hartioiden seudun lihasjumit. Lihasjumit voivat johtaa myös päänsärkyyn tai laukaista migreenikohtauksen. Niskakivun tärkein hoito on lihasjännityssäryn ennaltaehkäisy. Eräänä selittävänä tekijänä niskakipujen lisääntymisessä on esitetty matkapuhelinten ja muiden näyttöjen lisääntynyttä käyttöä.


Niskakivun syyt

Niskakivulle on olemassa monia syitä. Ylivoimaisesti yleisin syy niskakivulle on niskan seudun ja hartioiden alueella olevat lihasjumit. Nämä voivat olla seurausta mm. huonosta työskentelyasennosta, tai hankalista liikkeistä töiden ja harrastusten parissa. Etenkin päätetyötä tekevillä niskakivut ovat hyvinkin yleisiä. Niskakipu voi myös johtua niskan äkillisestä retkahtamisesta, välilevynpullistumasta tai kulumista.


Niskakivun ennaltaehkäisy

Niskakipua pystyy ehkäisemään parhaiten tunnistamalla yleisimmät niskakivun riskitekijät. Yleisin niskakipu johtuu niskan ja hartioiden seudun jumitilasta. Niskakipu on mahdollista ennaltaehkäistä välttämällä lihasjumeja. Työssä ja harrastustoiminnassa kannattaa pyrkiä välttämään pitkäaikaista kumaraa tai takakenoa asentoa. Päivittäiseen työskentelyasentoon kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Niskakipua voi myös koittaa ehkäistä omatoimisilla harjoitteilla ja pitkillä venytysliikkeillä.


Työpaikalla voit ennaltaehkäistä niskakipua seuraavin konstein:

Tauota työtä ja nouse työpisteeltäsi ylös tasaisin väliajoin

Rentouta niska- ja hartiaseudun lihaksia

Vaihtele eri työskentelyasentoja työpäivän aikana

Muista taukojumppa


Niskakivun hoito

Niskakivun hoidossa tehokkainta on liikunta. Niskan ja hartioiden lihasryhmien aktivointi auttaa purkamaan jännitystiloja näiden alueiden lihaksissa. Lyhytaikaisen niskakivun oireita voi myös helpottaa särkylääkkeiden avulla. Joissain tapauksissa niskakivusta kärsivän on hakeuduttava nopeasti hoitoon.


Mene välittömästi lääkäriin mikäli sinulla on seuraavia oireita:

Kipu johtuu niskan alueen vammasta

Kipu säteilee raajoihin

Kipu on kehittynyt hyvin nopeasti

Kipuun liittyy oksentelua ja kuumeen nousua

Tunnet poikkeavaa väsymystä


Mikäli niskakipu ei lievity ajan kuluessa, niin olisi hyvä mennä lääkäriin selvittämään kivun syitä. Monet suomalaiset kärsivät pitkäaikaisesta ja kroonisesta niskakivusta. Pahimmillaan niskan krooninen kipu voi johtaa toimintakyvyn romahtamiseen. Pitkäaikaisessa niskakivussa pitää pystyä tunnistamaan ja puuttumaan niskakivun perimmäisiin syihin. Ainoastaan niskakivun syihin puuttumalla on kivusta mahdollista päästä eroon.


Vastuunrajoitus

Vertaahoitoa.fi -palvelussa olevat tekstit tai kirjoitukset eivät ole lääketieteen ammattilaisten laatimia. Kirjoituksia laadittaessa on käytetty apuna sekä lähteenä ammattilaisten (ja ei-ammattilaisten) laatimia tutkimuksia ja tekstejä. Sisältöä ei tule missään tapauksessa pitää minkäänlaisena lääkinnällisenä ohjeena. Hakeudu aina ammattilaisen arvioitavaksi ja hoitoon. Ammattilaisia löydät esimerkiksi täältä: vertaahoitoa.fi.

Comments


bottom of page