Kaihi

Kaihi eli harmaakaihi on yksi yleisimmistä iän mukanaan tuomista silmäsairauksista. Yleisin kaihin muoto on aikuisiän kaihi. Yli 65-vuotiailla noin 30 prosentilla on havaittavissa näköä haittaavaa kaihimuutosta. Yli 85-vuotiaista ihmisitä kaihimuutosta on havaittavissa silmissä jopa yli 70 prosentilla. Kaihi on hieman yleisempää naisilla kuin miehillä. On yksilöllistä missä vaiheessa kaihi kehittyy niin pitkälle, että se alkaa heikentämään näön tarkkuutta. Kaihia sairastavan henkilön silmän linssi eli mykiö on sumentunut ja tästä johtuen se läpäisee valoa heikosti. Kaihi hoidetaan leikkauksella. Vuosittain Suomessa tehdään yli 50 000 kaihileikkausta.


Kaihin syyt ja riskitekijät

Kaihin suurin syy on ikääntyminen. Ikääntymisen lisäksi myös useat riskitekijät voivat auttaa kaihin muodostumista. Yleisimpiä kaihin syntymistä edesauttavia riskitekijöitä ovat:

- Silmän vammat

- Jotkin lääkeaineet

- Diabetes

- Alkoholi

- Ylipaino

- Silmäleikkaukset

- Ionisoiva säteily

- Pitkäaikaiset silmän tulehdukset

- Liiallinen auringonvalo


Kaihin oireet

Kaihi heikentää näkökykyä monin eri tavoin. Kaihia sairastavan silmä voi olla herkkä häikäisylle. Kaihi heikentää myös etenkin hämäränäköä, sillä kaihi heikentää kontrasteja. Kaihi voi myös vaikeuttaa kykyä erottaa eri värejä.  Ensimmäiset kaihin oireet ovat usein lukemisen vaikeutuminen ja hämäränäön heikentyminen. Ikääntymisen ja kaihin riskitekijöiden lisäksi myös perinnöllisyys vaikuttaa kaihin syntyyn. Mikäli huomaat näön heikentymisen haittaavan normaalia elämääsi, niin suosittelemme varaamaan ajan silmälääkäriin.


Kaihin hoito

Silmälääkäri toteaa kaihin silmälääkärin tarkastuksessa. Kaihimuutokset etenevät hyvin hitaasti. Tyypillisesti kaihia sairastavan henkilön kaihimuutokset johtavat silmälasien miinusvoimakkuuksien lisääntymiseen. Kun silmälasienkaan vaihto ei auta enää näkökyvyn ylläpitämiseksi, niin edessä on kaihileikkaus. Leikkaus on edessä useimmiten silloin, kun kaihi vaikuttaa henkilön jokapäiväistä elämää. Tyypillisesti ihmiset hakeutuvat tarkempiin tutkimuksiin näön heikentyessä. Nykyisin kaihileikkaus on hyvin nopea ja kivuton rutiinitoimenpide, jonka jälkeen potilas voidaan kotiuttaa jopa samana päivänä. Kaihileikkaus korjaa kaihin pysyvästi. Kaihileikkauksen jälkeen tulee kiinnittää erityistä huomiota leikkauksen omatoimiseen jälkihoitoon. Mikäli epäilet, että sinulla on kaihi, eikä näkökyky palaudu enää silmälaseja vaihtamalla, niin kannattaa ottaa yhteyttä silmälääkäriin.


Kaihin ennaltaehkäisy

Kaihin kehittymistä vastaan ei ole olemassa hoitoja. Mikäli haluaa ennaltaehkäistä kaihia, niin ainoa mahdollinen tapa on pyrkiä eliminoimaan yllä mainitut riskitekijät.


Katso myös:

Kuivat silmät

Punainen silmä


Vertaahoitoa.fi -palvelussa olevat tekstit tai kirjoitukset eivät ole lääketieteen ammattilaisten laatimia. Kirjoituksia laadittaessa on käytetty apuna sekä lähteenä ammattilaisten (ja ei-ammattilaisten) laatimia tutkimuksia ja tekstejä. Sisältöä ei tule missään tapauksessa pitää minkäänlaisena lääkinnällisenä ohjeena. Hakeudu aina ammattilaisen arvioitavaksi ja hoitoon. Ammattilaisia löydät esimerkiksi täältä: vertaahoitoa.fi.

VERTAAHOITOA.FI
PALVELUNTARJOAJAT
PALVELUNKÄYTTÄJÄLLE
KAUPUNGIT
HAETUIMMAT
Helsinki
Turku
Tampere
Oulu
Jyväskylä
Lahti
Espoo
Vantaa
Kuopio
Yleislääkäri
Ortopedi
Kauneuskirurgia
Silmälääkäri
Kardiologia
Gynekologi
Psykologi
Ihotautilääkäri
Hammaslääkäri
VERTAAHOITOA.FI
PALVELUNTARJOAJA:
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon
  • White LinkedIn Icon

Vertaahoitoa.fi sivusto on itsenäinen, puolueeton ja riippumaton verkkopalvelu, jonka ensisijainen tarkoitus on lisätä hoito -ja hoivapalveluiden läpinäkyvyyttä, vertailtavuutta ja laatua. Vertaahoitoa.fi ei tarjoa tai tuota minkäänlaisia lääkinnällisiä palveluita tai mitään muitakaan hoitopalveluita. Mitään sivuston sisältöä ei tule missään tapauksessa pitää terveydenhoidollisena ohjeena. Konsultoi aina lääkäriä tai muuta hoitoalan ammattilaista saadaksesi diagnoosin ja hoitoa. Vertaahoitoa.fi ei suosittele mitään tiettyä palveluntarjoajaa. Vertaahoitoa.fi ei tuota ajanvarauspalveluita tai vastaa ajanvarauspalveluista. Ajanvaraus tapahtuu aina palveluntarjoajan omilla sivuilla. Noudatamme kaikkia viranomaisten suosituksia ja ohjeistuksia.

Vertaahoitoa.fi tekee parhaansa, jotta kaikki tieto sivuilla on oikeaa ja ajantasaista. Vertaahoitoa.fi sivustolla oleva tieto voi olla eriävää palveluntarjoajan tarjoamasta tiedosta. Kaikki tiedot Vertaahoitoa.fi -sivustolla esitetään ilman minkäänlaisia takuita, vakuutuksia tai vastuita tiedoista tai niiden oikeellisuudesta. Tiedot eivät ole tarjouksia tai millään muullakaan tavalla osapuolia sitovia. Päätöksiä tehdessään kuluttajan tulee tutustua valitsemansa palveluntarjoajan välittömästi tarjoamiin palvelun ehtoihin, ohjeisiin ja muuhun materiaaliin. Luokitusten arviot perustuvat käyttäjien antamiin arvioihin, ellei muuta nimenomaisesti ilmoiteta. Kategoriat "luotettavuus", "asiakaspalvelu ja asiakkaan tunteminen", "pätevyys ja osaaminen", "saavutettavuus ja vie
stintä","turvallisuus" ja "fyysinen ympäristö" perustuvat asiakkaan kokemukseen eivätkä edusta esimerkiksi ammattilaisen arviota tilanteesta. Lisää arviointiperusteista voit lukea täältä. Virheellisestä tiedosta voit ilmoittaa täällä.

Käyttämällä Vertaahoitoa.fi sivustoa hyväksyt sivuston Yleiset käyttöehdot.

2020 VERTAAHOITOA.FI© Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.