top of page

Väestörakenteen muutoksen vaikutus sosiaali -ja terveydenhoitoalalla

Päivitetty: 8. syysk. 2019

On yleisesti tiedossa, että Suomen väestön ikärakenne lisää tulevaisuudessa todennäköisesti tarvetta sosiaali -ja terveydenhoitoalan ammattilaisille. Tilastokeskus on arvioinut että nykyisen ikärakenteen (katso Tilastokeskuksen graafi ohesta) kehityksen negatiiviset vaikutukset työmarkkinoiden kehitykselle ja talouskasvulle ovat hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen kannalta erittäin huomattavia. Vaikkakin väestön ikääntymisestä johtuvat hoito- ja hoivamenojen kasvupaine riippuu siitä, kuinka hyväkuntoisia tulevaisuuden vanhukset ovat, on hyvin todennäköistä, että eläke- ja hoivamenot kasvavat samaa vauhtia kuin työväestö ikääntyy.

Sen lisäksi, että muuttuva väestön ikärakenne aiheuttaa haasteita, on hyvä huomata myös ratkaisuiden keskiössä olevien sosiaali -ja terveydenhoitoalan ammattilaisten ikärakenne (katso THL:n Seija Puron laatima graafi ohesta).


Sosiaali -ja terveydenhoitoalan ammattilaisten ikärakenne on keskimäärin vanhempi, kuin kaiken työvoiman keskimäärin. Tämä tarkoittaa luonnollisesti sitä, että sote -alan työvoimaa jää todennäköisesti nopeammin eläkkeelle myös enemmän, kuin muuta työvoimaa. Tästä seuraa loogisesti keskimääräistä suurempi tarve työvoimalle nimenomaan sote-alalla.

Tutkimuspäällikkö Juha Honkatukia on nostanut aihetta esiin pääkirjoituksessaan (linkki jutun lopussa) ja hänen kanssaan on helppoa olla samaa mieltä. Sote-alalla tarvitaan panostuksia sekä työvoiman määrään, että työn tuottavuuteen. Puhuttaessa työn tuottavuudesta ei kuitenkaan ole syytä unohtaa korostaa työn laatua. Sosiaali -ja teveydenhoitopalvelut ovat toistaiseksi, ja todennäköisesti vielä pitkälle tulevaisuuteen, ihmisten hoitoa. Kun ollaan tekemisissä toisten ihmisten kanssa, erityisesti erityisen heikossa asemassa olevien, olisi aina hyvä kohdata toinen henkilö nimenomaan ihmisenä. Kaiken tuottavuuden, tehostamisen ja kehittämisen keskellä tulee muistaa miksi työtä tehdään. Sosiaali -ja terveydenhoitoalan työtä ei tehdä ainoastaan numeroiden tai rahan vuoksi. Työtä tehdään koska on olemassa ihmisiä, jotka tarvitsevat apua. Lopuksi voidaan ottaa lainaus eräästä tunnetusta kirjasta; tehkää toisillenne niinkuin toivoisitte heidän tekevän itsellenne.Linkki Juha Honkatukian pääkirjoitukseen:

Comments


bottom of page