Väestörakenteen muutoksen vaikutus sosiaali -ja terveydenhoitoalalla

Päivitetty: 8. syys 2019

On yleisesti tiedossa, että Suomen väestön ikärakenne lisää tulevaisuudessa todennäköisesti tarvetta sosiaali -ja terveydenhoitoalan ammattilaisille. Tilastokeskus on arvioinut että nykyisen ikärakenteen (katso Tilastokeskuksen graafi ohesta) kehityksen negatiiviset vaikutukset työmarkkinoiden kehitykselle ja talouskasvulle ovat hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen kannalta erittäin huomattavia. Vaikkakin väestön ikääntymisestä johtuvat hoito- ja hoivamenojen kasvupaine riippuu siitä, kuinka hyväkuntoisia tulevaisuuden vanhukset ovat, on hyvin todennäköistä, että eläke- ja hoivamenot kasvavat samaa vauhtia kuin työväestö ikääntyy.

Sen lisäksi, että muuttuva väestön ikärakenne aiheuttaa haasteita, on hyvä huomata myös ratkaisuiden keskiössä olevien sosiaali -ja terveydenhoitoalan ammattilaisten ikärakenne (katso THL:n Seija Puron laatima graafi ohesta).


Sosiaali -ja terveydenhoitoalan ammattilaisten ikärakenne on keskimäärin vanhempi, kuin kaiken työvoiman keskimäärin. Tämä tarkoittaa luonnollisesti sitä, että sote -alan työvoimaa jää todennäköisesti nopeammin eläkkeelle myös enemmän, kuin muuta työvoimaa. Tästä seuraa loogisesti keskimääräistä suurempi tarve työvoimalle nimenomaan sote-alalla.

Tutkimuspäällikkö Juha Honkatukia on nostanut aihetta esiin pääkirjoituksessaan (linkki jutun lopussa) ja hänen kanssaan on helppoa olla samaa mieltä. Sote-alalla tarvitaan panostuksia sekä työvoiman määrään, että työn tuottavuuteen. Puhuttaessa työn tuottavuudesta ei kuitenkaan ole syytä unohtaa korostaa työn laatua. Sosiaali -ja teveydenhoitopalvelut ovat toistaiseksi, ja todennäköisesti vielä pitkälle tulevaisuuteen, ihmisten hoitoa. Kun ollaan tekemisissä toisten ihmisten kanssa, erityisesti erityisen heikossa asemassa olevien, olisi aina hyvä kohdata toinen henkilö nimenomaan ihmisenä. Kaiken tuottavuuden, tehostamisen ja kehittämisen keskellä tulee muistaa miksi työtä tehdään. Sosiaali -ja terveydenhoitoalan työtä ei tehdä ainoastaan numeroiden tai rahan vuoksi. Työtä tehdään koska on olemassa ihmisiä, jotka tarvitsevat apua. Lopuksi voidaan ottaa lainaus eräästä tunnetusta kirjasta; tehkää toisillenne niinkuin toivoisitte heidän tekevän itsellenne.Linkki Juha Honkatukian pääkirjoitukseen:

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137874/Pääkirjoitus%20Palvelutarve%20kasvaa%20mutta%20riittääkö%20palveluiden%20tekijöitä.pdf?sequence=1&isAllowed=y

VERTAAHOITOA.FI
PALVELUNTARJOAJAT
PALVELUNKÄYTTÄJÄLLE
KAUPUNGIT
HAETUIMMAT
Helsinki
Turku
Tampere
Oulu
Jyväskylä
Lahti
Espoo
Vantaa
Kuopio
Yleislääkäri
Ortopedi
Kauneuskirurgia
Silmälääkäri
Kardiologia
Gynekologi
Psykologi
Ihotautilääkäri
Hammaslääkäri
VERTAAHOITOA.FI
PALVELUNTARJOAJA:
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon
  • White LinkedIn Icon

Vertaahoitoa.fi sivusto on itsenäinen, puolueeton ja riippumaton verkkopalvelu, jonka ensisijainen tarkoitus on lisätä hoito -ja hoivapalveluiden läpinäkyvyyttä, vertailtavuutta ja laatua. Vertaahoitoa.fi ei tarjoa tai tuota minkäänlaisia lääkinnällisiä palveluita tai mitään muitakaan hoitopalveluita. Mitään sivuston sisältöä ei tule missään tapauksessa pitää terveydenhoidollisena ohjeena. Konsultoi aina lääkäriä tai muuta hoitoalan ammattilaista saadaksesi diagnoosin ja hoitoa. Vertaahoitoa.fi ei suosittele mitään tiettyä palveluntarjoajaa. Vertaahoitoa.fi ei tuota ajanvarauspalveluita tai vastaa ajanvarauspalveluista. Ajanvaraus tapahtuu aina palveluntarjoajan omilla sivuilla. Noudatamme kaikkia viranomaisten suosituksia ja ohjeistuksia.

Vertaahoitoa.fi tekee parhaansa, jotta kaikki tieto sivuilla on oikeaa ja ajantasaista. Vertaahoitoa.fi sivustolla oleva tieto voi olla eriävää palveluntarjoajan tarjoamasta tiedosta. Kaikki tiedot Vertaahoitoa.fi -sivustolla esitetään ilman minkäänlaisia takuita, vakuutuksia tai vastuita tiedoista tai niiden oikeellisuudesta. Tiedot eivät ole tarjouksia tai millään muullakaan tavalla osapuolia sitovia. Päätöksiä tehdessään kuluttajan tulee tutustua valitsemansa palveluntarjoajan välittömästi tarjoamiin palvelun ehtoihin, ohjeisiin ja muuhun materiaaliin. Luokitusten arviot perustuvat käyttäjien antamiin arvioihin, ellei muuta nimenomaisesti ilmoiteta. Kategoriat "luotettavuus", "asiakaspalvelu ja asiakkaan tunteminen", "pätevyys ja osaaminen", "saavutettavuus ja vie
stintä","turvallisuus" ja "fyysinen ympäristö" perustuvat asiakkaan kokemukseen eivätkä edusta esimerkiksi ammattilaisen arviota tilanteesta. Lisää arviointiperusteista voit lukea täältä. Virheellisestä tiedosta voit ilmoittaa täällä.

Käyttämällä Vertaahoitoa.fi sivustoa hyväksyt sivuston Yleiset käyttöehdot.

2020 VERTAAHOITOA.FI© Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.