top of page

Päivystys pulassa?

Päivitetty: 1. elok. 2019

Päivystysten jonot?

Viime vuosien aikana päivystysten jonot ovat venyneet ennätyspitkiksi. Päivystyksessä käyvien potilaiden määrä kasvaa jopa viiden prosentin vuosittaista vauhtia. Päivystyksiin on myös entistä vaikeampi saada pätevää henkilöstöä, jolle voidaan taata sellainen työkuorma joka mahdollistaa hoitotyön laadukkaan tekemisen. Monille lääkäreille ja hoitajille päivystys onkin paikka, jossa he eivät ensisijaisesti halua työskennellä. Työpaikka etsitään sellaisesta paikasta, jossa työolosuhteet mahdollistavat laadukkaan työntekemisen.


Työolojen vaikutus päivystykseen

Päivystysten työoloja pitäisikin saada parannettua. Kasvavat potilasvirrat ja hoitohenkilöstön puute ovat äärimmäisen huono yhtälö. Päivystyksen tulisi olla paikka, jossa ihmiset saavat apua ja lääkärit voivat harjoittaa ammattiaan parhaalla mahdollisella tavalla. Tällä hetkellä monet ovat huolissaan päivystysten jopa potilasturvallisuudesta. Potilasturvallisuus heikkenee, mikäli lääkärit ja hoitohenkilökunta ovat ylikuormittuneita, eivätkä tällöin voi tehdä töitään kunnolla.


Milloin päivystyksissä on pahimmat huippuruuhkat?

On jopa esitetty että päivystyksistä on tullut paikkoja, joihin työnnetään kaikki ihmiset, joita ei jakseta itse hoitaa. Päivystykset ovatkin tällä hetkellä erittäin ruuhkautuneita kaikissa Suomen suurimmissa kaupungeissa. Pahin tilanne on Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Pahimmat ruuhkahuiput osuvat viikonloppuihin ja juhlapyhien aattoihin.

päivystys, jono
päivystys, jono

Uuden asetuksen vaikutus päivystyksiin

Ruuhkautunut päivystys on varmasti tuttu lähes jokaiselle suomalaiselle. Vuonna 2017 päivystysten tilanne kuitenkin paheni huomattavasti. Tällöin määrättiin uusi asetus, joka toi päivystyksiin huomattavat määrät uusia asiakkaita. Asetuksessa määrättiin yleislääketieteen ja erikoissairaanhoidon potilaat samalle luukulle. Tämä asetus kasvatti päivystyksessä asioivien ihmisten määrää huomattavasti.


Kuinka päivystykset selviävät potilasmäärien kasvaessa?

Päivystyksen potilasmäärä kasvoi, mutta vastaavasti lääkärit eivät tulleet potilaiden mukana. Kasvavien potilasvirtojen takia moni päivystys onkin ollut jo parin vuoden ajan pulassa. Potilaiden kasvaneesta määrästä johtuen moni päivystys onkin joutunut paikkaamaan työvoimapulaa opiskelijoilla ja vuokralääkäreillä. Monet vuokralääkärifirmat ovat kuitenkin vähentäneet tarjoamiensa päivystyslääkärien välittämistä. Päivystäminen on erittäin rankkaa, eikä moni vuokralääkäri enää suostu sitä tekemään. Päivystykset tarvitsevatkin kipeästi uusia lääkäreitä.


Kuinka päivystykset suoriutuvat tehtävästään?

Pahasta resurssi- ja henkilöstöpulasta huolimatta terveyskeskukset ovat pystyneet hoitamaan hyvin kiireellistä hoitoa tarvitsevat päivystystehtävät. Noin puolet terveysasemille hakeutuvista ihmisitä tarvitsee kiireellistä hoitoa. Terveyskeskus priorisoikin kiireellistä hoitoa vaativat potilaat etusijalle. Tästä huolimatta päivystysten jonot venyvät usein useiden tuntien mittaisiksi. Terveyskeskusten päivystysten ruuhkautuessa ovat useat yksityisen puolen toimijat alkaneet myös tarjoamaan päivystyksiä. Terveystalo, Mehiläinen ja Pihlajalinna tarjoavat päivystyksiä jo usealla paikkakunnalla. Monet ihmiset menevätkin nykyään mieluummin esimerkiksi suoraan Terveystaloon, kuin jonottamaan terveyskeskukseen useaksi tunniksi. Vaikka Terveystalo, Mehiläinen ja Pihlajalinna tarjoavatkin nykyään asiakkailleen myös päivystystä, niin se ei ehdottomasti ole ratkaisu Suomessa vallitsevaan ongelmaan.

Terveyskeskuksiin tulisi saada huomattavasti lisää resursseja ja henkilökuntaa.


Mitä olisi tehtävä, jotta päivystys toimisi paremmin?

Terveyskeskusten työntekijöiden työoloja olisi parannettava ja päivystysjärjestelmää kehitettävä. Nykyään monet ihmiset tulevat päivystykseen, vaikka heidän ei tosiasiassa tarvitsisi sinne tulla. Erilaista neuvontaa ja apua tulisi olla saatavissa tavalla joka mahdollistaa avun saamisen kuitenkaan päivystystä ruuhkauttamatta. Päivystysten tilanteeseen tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. Päivystys ei saa olla perusterveydenhuollon ongelmien paikkaaja. Jokaiselle kansalaiselle on taattava mahdollisuus tarpeen vaatiessa päästä hoitoon. Perusterveydenhuollon saatavuusongelmat tulisi ratkaista mahdollisimman nopeasti. Tilanne tulee heikkenemään tulevaisuudessa entisestään väestön ikääntyessä ja päivystävän hoitohenkilökunnan työn kuormittavuuden kasvaessa. Ensihoitohenkilökunnalla ja terveyskeskuslääkäreillä on myös huomattava merkitys koko kansanterveydelle.


Lue myös:


Comments


bottom of page