top of page

Mitä on laadukas hoito vanhustyössä?

Päivitetty: 8. syysk. 2019

Laadukkaassa ja hyvässä hoidossa ei lopulta ole kyse ihmeellisistä asioista. Hyvin hoidetuilla perusasioilla ja yksilön yksilölliset tarpeet huomioimalla ollaan jo pitkällä.


Helsingin Sanomat avaa Toini Nukarin perusperiaatteita siitä, mitä on hyvä hoito vanhuspalveluiden suhteen (linkki lopussa).


Nukari on listannut esimerkiksi seuraavat seikat; huolehditaan turvallisuuden tunteesta, kunnioitetaan omaa tilaa, huolehditaan ravitsemuksesta ja hygieniasta. Puhutaan varsin perusasioista.


Nukari nostaa eräänä seikkana esiin yksilön itsemääräämissuunnitelman merkityksen. Tällaiseen suunnitelmaan kukin voi itse kirjoittaa, miten haluaa esimerkiksi itsemääräämisoikeuttaan toteutettavan, mikäli on joskus siinä tilassa, ettei oma harkintakyky enää täysin toimi.Kuka sitten on vastuussa hyvästä hoidosta ja sen toteutumisesta. Yleisesti kaikki. Yksilön olisi hyvä pohtia esimerkiksi itsemääräämissuunnitelmaa tai hoitotahtoa silloin, kun on siihen kykeneväinen. Toisaalta, kun yksilön toimintakyky heikkenee, tulisi turvaverkon olla riittävä riippumatta yksilön suunnitelmista tai suunnittelemattomuudesta. Tämä turvaverkko taas koostuu perheestä, suvusta ja yhteiskunnasta.


Yhteiskuntana voimme kaikki edistää hyvän hoidon toteutumista antamalla tunnustusta niille, jotka ovat onnistuneet tarjoamaan hyvää hoitoa. Yhteiskuntana voimme antaa hyvin toimiville toimijoille arvostusta ja sillä tavoin kannustaa kaikkia toimijoita edistämään hyvää hoitoa. Toisaalta taas voimme yhteiskuntana osoittaa niitä kohtia, jotka kaipaavat kehittämistä. Vertaahoitoa.fi tarjoaa yhden kanavan laadukkaamman hoidon kehittämiseen. Hoitotyön läpinäkyvyys auttaa kehittämään kaikista palveluista laadukkaampia. Se on meidän kaikkien etu.


Mikäli haluat olla mukana hoitoalan laadun kehittämisessä, käy arvioimassa käyttämäsi hoitopalveluiden tarjoaja TÄÄLLÄ.


Comentarios


bottom of page