top of page

Mikä merkitys terveyskeskuslääkäreiden määrällä on kansanterveydelle?

Päivitetty: 8. syysk. 2019

Stanfordissa tehdyn tutkimuksen mukaan 100 000 potilasta kohti kymmenen yleislääkärin lisääminen lisäsi elinaikaa 51,5 päivää. Samalla kuolleisuus valtimosairauksiin, syöpään ja keuhkosairauksiin väheni 0,9 - 1,4%. Samalla tutkittiin sitä, mikä vaikutus elinajanodotteeseen erikoislääkäreiden määrän lisäämisellä olisi. Erikoislääkäreiden lisääminen lisäsi elinajanodotetta 19,2 päivää. Tästä voitiin päätellä, että yleislääkäreiden lisäämisellä oli suurempi merkitys elinajanodotteen lisäämisessä. Tutkimuksessa eräänä merkittävänä tekijänä yleislääkäreiden suuremman vaikutuksen taustalla pidettiin kroonisten sairauksien laadukkaampaa hoitoa ja erityisesti hoidon jatkuvuutta. Tämä liittyi esimerkiksi siihen, että lääkärillä oli enemmän aikaa tutustua potilaan historiaan. Lisäksi on ilmeistä että suurempi määrä lääkäreitä lisää lääkäreiden mahdollisuutta hoitaa paremmin potilaita. Mikäli lääkärillä on enemmän aikaa keskittyä potilaaseen, on hoidon laatu todennäköisesti parempaa. Tällä hetkellä terveyskeskuslääkäreiden työtaakka kuitenkin paisuu. Tästä aiheutuu haasteita, jotka näkyvät terveyskeskusten arjessa sekä potilaiden, että lääkärien ja hoitajien näkökulmasta. Stanfordin tutkimus on yksi monista tutkimuksista, joka olisi hyvä ottaa huomioon kun päätetään siitä, mihin suuntaan Suomessa hoitoa viedään.

Tutkimus: Basu S, Berkowitz S, Phillips R ym. Association of primary care physician supply with population mortality in the United States, 2005-2015. JAMA Intern Med Linkki tutkimukseen: https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2724393 Linkki Potilaan Lääkärilehteen, jossa aihetta on käsitelty enemmän: http://www.potilaanlaakarilehti.fi/artikkelit/hyva-perusterveydenhuollon-laakarimaara-vahentaa-kuolleisuutta/ http://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/terveyskeskuslaakarien-tyotaakka-paisuu/

Comentários


bottom of page