Mikä merkitys terveyskeskuslääkäreiden määrällä on kansanterveydelle?

Päivitetty: 8. syys 2019

Stanfordissa tehdyn tutkimuksen mukaan 100 000 potilasta kohti kymmenen yleislääkärin lisääminen lisäsi elinaikaa 51,5 päivää. Samalla kuolleisuus valtimosairauksiin, syöpään ja keuhkosairauksiin väheni 0,9 - 1,4%. Samalla tutkittiin sitä, mikä vaikutus elinajanodotteeseen erikoislääkäreiden määrän lisäämisellä olisi. Erikoislääkäreiden lisääminen lisäsi elinajanodotetta 19,2 päivää. Tästä voitiin päätellä, että yleislääkäreiden lisäämisellä oli suurempi merkitys elinajanodotteen lisäämisessä. Tutkimuksessa eräänä merkittävänä tekijänä yleislääkäreiden suuremman vaikutuksen taustalla pidettiin kroonisten sairauksien laadukkaampaa hoitoa ja erityisesti hoidon jatkuvuutta. Tämä liittyi esimerkiksi siihen, että lääkärillä oli enemmän aikaa tutustua potilaan historiaan. Lisäksi on ilmeistä että suurempi määrä lääkäreitä lisää lääkäreiden mahdollisuutta hoitaa paremmin potilaita. Mikäli lääkärillä on enemmän aikaa keskittyä potilaaseen, on hoidon laatu todennäköisesti parempaa. Tällä hetkellä terveyskeskuslääkäreiden työtaakka kuitenkin paisuu. Tästä aiheutuu haasteita, jotka näkyvät terveyskeskusten arjessa sekä potilaiden, että lääkärien ja hoitajien näkökulmasta. Stanfordin tutkimus on yksi monista tutkimuksista, joka olisi hyvä ottaa huomioon kun päätetään siitä, mihin suuntaan Suomessa hoitoa viedään.

Tutkimus: Basu S, Berkowitz S, Phillips R ym. Association of primary care physician supply with population mortality in the United States, 2005-2015. JAMA Intern Med Linkki tutkimukseen: https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2724393 Linkki Potilaan Lääkärilehteen, jossa aihetta on käsitelty enemmän: http://www.potilaanlaakarilehti.fi/artikkelit/hyva-perusterveydenhuollon-laakarimaara-vahentaa-kuolleisuutta/ http://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/terveyskeskuslaakarien-tyotaakka-paisuu/

VERTAAHOITOA.FI
PALVELUNTARJOAJAT
PALVELUNKÄYTTÄJÄLLE
KAUPUNGIT
HAETUIMMAT
Helsinki
Turku
Tampere
Oulu
Jyväskylä
Lahti
Espoo
Vantaa
Kuopio
Yleislääkäri
Ortopedi
Kauneuskirurgia
Silmälääkäri
Kardiologia
Gynekologi
Psykologi
Ihotautilääkäri
Hammaslääkäri
VERTAAHOITOA.FI
PALVELUNTARJOAJA:
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon
  • White LinkedIn Icon

Vertaahoitoa.fi sivusto on itsenäinen, puolueeton ja riippumaton verkkopalvelu, jonka ensisijainen tarkoitus on lisätä hoito -ja hoivapalveluiden läpinäkyvyyttä, vertailtavuutta ja laatua. Vertaahoitoa.fi ei tarjoa tai tuota minkäänlaisia lääkinnällisiä palveluita tai mitään muitakaan hoitopalveluita. Mitään sivuston sisältöä ei tule missään tapauksessa pitää terveydenhoidollisena ohjeena. Konsultoi aina lääkäriä tai muuta hoitoalan ammattilaista saadaksesi diagnoosin ja hoitoa. Vertaahoitoa.fi ei suosittele mitään tiettyä palveluntarjoajaa. Vertaahoitoa.fi ei tuota ajanvarauspalveluita tai vastaa ajanvarauspalveluista. Ajanvaraus tapahtuu aina palveluntarjoajan omilla sivuilla. Noudatamme kaikkia viranomaisten suosituksia ja ohjeistuksia.

Vertaahoitoa.fi tekee parhaansa, jotta kaikki tieto sivuilla on oikeaa ja ajantasaista. Vertaahoitoa.fi sivustolla oleva tieto voi olla eriävää palveluntarjoajan tarjoamasta tiedosta. Kaikki tiedot Vertaahoitoa.fi -sivustolla esitetään ilman minkäänlaisia takuita, vakuutuksia tai vastuita tiedoista tai niiden oikeellisuudesta. Tiedot eivät ole tarjouksia tai millään muullakaan tavalla osapuolia sitovia. Päätöksiä tehdessään kuluttajan tulee tutustua valitsemansa palveluntarjoajan välittömästi tarjoamiin palvelun ehtoihin, ohjeisiin ja muuhun materiaaliin. Luokitusten arviot perustuvat käyttäjien antamiin arvioihin, ellei muuta nimenomaisesti ilmoiteta. Kategoriat "luotettavuus", "asiakaspalvelu ja asiakkaan tunteminen", "pätevyys ja osaaminen", "saavutettavuus ja vie
stintä","turvallisuus" ja "fyysinen ympäristö" perustuvat asiakkaan kokemukseen eivätkä edusta esimerkiksi ammattilaisen arviota tilanteesta. Lisää arviointiperusteista voit lukea täältä. Virheellisestä tiedosta voit ilmoittaa täällä.

Käyttämällä Vertaahoitoa.fi sivustoa hyväksyt sivuston Yleiset käyttöehdot.

2020 VERTAAHOITOA.FI© Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.