top of page

Miksi Vertaahoitoa.fi on perustettu?

Päivitetty: 12. huhtik. 2019


Lämpimästi tervetuloa uudelle vertaahoitoa.fi sivustolle.


Julkisuudessa on ollut paljon keskustelua ikääntyneiden hoidosta, lasten päivähoidosta, terveydenhoidosta, terveydenhuollosta, sotesta, hoitajamitoituksesta, hoitopalveluita tuottavien yritysten voitoista, hoitajien valtavasta työtaakasta, potilaiden eriarvoisuudesta ja yleisestä vastuun kantamisesta. Harva kykenee elämään elämäänsä olematta missään vaiheessa minkään hoitopalvelun kanssa tekemisissä. Tästä syystä aihe koskettaa lähestulkoon kaikkia.


Suomi on hieno maa. Edellä lausuttuun viitaten uskomme kuitenkin, että voimme huolehtia toisistamme vieläkin paremmin. Tästä syystä Vertaahoitoa.fi:llä on yksi tavoite: haluamme tehdä osamme parantaaksemme hoitopalveluiden laatua.


Olemme kuulleet usealta eri taholta, että hoitopalveluihin olisi hyvä saada lisää läpinäkyvyyttä. Kuluttajien olisi hyvä voida vertailla paremmin eri palveluntarjoajien tuottamia palveluita. Lisäksi ne palveluntarjoajat, jotka panostavat palvelun laatuun, tulisi mielestämme huomioida paremmin.Vertaahoitoa.fi:n perustajat ovat myös erilaisten palveluntarjoajien asiakkaita ja samalla havainneet, että palveluntarjoajien tarjoamien palveluiden vertailu voi olla todella haastavaa. Oli kyse sitten eläinlääkäristä, hammashoidosta tai leikkauksesta, palveluissa on eroja. Kuluttajalla on lisäksi yhä useammin mahdollisuus valita minkä palveluntarjoajan tämä valitsee. Yrityksiä voi googlettaa, erilaisia keskustelupalstoja on vähintään kymmeniä, viranomaisilla on omat listansa, hintatietoja ei ole aina helppoa saada ja jopa ajanvaraus voi välillä tuottaa haasteita. Haluamme nyt kerätä kaikki mahdolliset tiedot samaan paikkaan, vertailukelpoiseen muotoon, jotta jokainen voi itse tutustua helposti palveluita tarjoaviin tahoihin.


Tällä tavoin haluamme myös kannustaa kaikkia palveluntarjoajia tarjoamaan entistä parempaa palvelua. Pyrkimyksemme on tarjota alusta, jonka avulla palveluista on mahdollista tehdä läpinäkyvämpiä. Haluamme huomioida ja tuoda esiin parasta palvelua tuottavien yritysten vaivannäön ja panostuksen palveluiden laatuun.


Nämä ovat talkoot joista jokainen hyötyy ja joihin kaikki voivat osallistua.


Kerro miten voisimme parantaa palveluamme. Kehitämme sivustoa jatkuvasti palautteen pohjalta. Tehdään siis parhaamme ja parannetaan yhdessä hoitopalveluiden laatua meidän kaikkien hyväksi.Ps. Jokainen voi aloittaa yhteiset hoidonparannustalkoot heti arvioimalla palveluntarjoajan, jonka palveluista on kokemusta. Arviointi onnistuu TÄÄLLÄ. Parannetaan yhdessä hoidon laatua!


Comentários


bottom of page